Teruglezen watersnoodramp Limburg, België en Duitsland

19 juli 2021, 08:53

Hoogwater - Wateroverlast - Overstromingen

Limburg is afgelopen week getroffen door een watersnoodramp. De rivieren traden op sommige plaatsen buiten hun oevers met soms overstromingen in woonwijken tot gevolg. Om dit voor te zijn werden woonwijken langs de Maas uit voorzorg op veel plaatsen geëvacueerd.

In dit artikel gaven we jou updates over het hoogwater, overstromingen en de wateroverlast. Ook hadden we aandacht voor de situatie in het buitenland.

8:53 Extreem hoogwater voorbij

De extreem hoge waterstanden in Noord-Limburg zijn geweken. Wel is vandaag nog sprake van hoogwater. Ook de Maas in Noord-Brabant heeft te maken met hoogwater. In de Waal, Rijn en IJssel is sprake van een verhoogde waterstand, maar van hoogwater is geen sprake. Daarmee beëindigen wij de updates over het hoge water.

Waterstanden RWS
Waterstanden RWS

Waterstanden maandagochtend 8:30 uur. Bron: RWS

Het lagedrukgebied dat de hevige buien veroorzaakte in onze regio en gisteren in Oostenrijk, Zuid- en Oost-Duitsland, bevindt zich inmiddels boven Oost-Europa en de Balkan. Regionaal kan erg veel regen vallen. De meeste neerslag wordt verwacht in Roemenië en Oekraïne.

22:00 Opluchting in Limburg: piek hoogwater grotendeels voorbij

Steeds meer mensen kunnen terugkeren naar hun huizen en het waterpeil van de Maas heeft de daling ingezet. De komende dagen moet de schade aan dijken en bruggen worden opgemaakt. In de zwaar getroffen gebieden zoals Valkenburg zal met man en macht worden gewerkt om de schade te herstellen.

17:15 Hoogwater in Venlo voorbij, bewoners terug naar huis

De waterstanden van de Maas in de buurt van Venlo zijn over het hoogtepunt heen en de dijken zijn stabiel genoeg om de inwoners terug te laten komen naar hun huizen. De hoogste waterstanden van de Maas worden nu gemeten tussen Venray en Boxmeer.

Waterstanden rivieren - Hoogwater - Wateroverlast - Overstromingen Limburg
Waterstanden rivieren - Hoogwater - Wateroverlast - Overstromingen Limburg

Bron kaart: Rijkswaterstaat Waterinfo

15:00 Hoogwater en overstromingen in Oostenrijk

In Mittersill staan delen van campings onder water en met zandzakken worden de kades van de rivier verhoogd om het water tegen te houden.

Hoogwater - Overstromingen - Oostenrijk - Mittersill
Hoogwater - Overstromingen - Oostenrijk - Mittersill
Hoogwater - Zandzakken - Oostenrijk - Regenval - Noodweer
Hoogwater - Zandzakken - Oostenrijk - Regenval - Noodweer

Foto's: Jeroen Elferink

13:45 Inwoners van Roermond mogen terug naar huis

De inwoners van de geëvacueerde gebieden in Roermond mogen terugkeren naar hun huizen. Volgens de gemeente heeft het water daar geen grote schade aangericht. Ook het gebied rond de Roer en het Julianakanaal zijn veilig verklaard.

12:00 Geen overstroming, maar toch natte voeten buiten de dijk. Hoe kan dat?

Het water in de Maas in Noord-Limburg begint geleidelijk te zakken. Toch kan je buiten de dijk plassen water tegenkomen. Dit komt omdat het rivierwater veel hoger staat dan het grondwater. Het water wil graag in evenwicht komen, net als een weegschaal. Het water sijpelt dan bijvoorbeeld onder een dijk door en komt aan de andere kant weer boven. Dit kan ook op een grotere afstand van de dijk gebeuren. Het water dat uit de grond omhoog komt wordt kwelwater genoemd:

8:30 Wateroverlast in Europa nog niet voorbij: nieuwe overstromingen in Duitsland en Oostenrijk

Het zuiden en oosten van Duitsland en ook grote delen van Oostenrijk en Tsjechië hebben te maken gekregen met overvloedige regenval. De Salzbach die door Salzburg stroomt is veranderd in een kolkende rivier. Ook in Beieren treden rivieren op sommige plaatsen buiten hun oevers.

Neerslagsommen Duitsland
Neerslagsommen Duitsland

De donkerpaarse kleuren geven aan waar dit weekend de meeste neerslag in gevallen. Op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk viel maar liefst 97,3 millimeter! Bron kaart: mtwetter.de

8:15 Update hoogwater

Vannacht hebben de dijken het water kunnen houden en er zijn geen grootschalige problemen opgetreden. In het dorpje Well, waar gisteravond 2500 mensen hun huis moesten verlaten, is een dijk versterkt waar water doorsijpelde en daarmee kon verdere schade worden voorkomen. In de buurt van Roermond begint het water steeds verder te zakken.

Waterstand Maas - Roermond - Wateroverlast Limburg - Noodweer
Waterstand Maas - Roermond - Wateroverlast Limburg - Noodweer

Dit meetpunt van de waterstanden van de Maas bij Roermond laat duidelijk zien dat de piek van het hoogwater inmiddels gepasseerd is. Bron grafiek: Rijkswaterstaat Waterinfo

21:00 Aanvoer van water vanuit het zuiden neemt geleidelijk af

De hoeveelheid water die vanuit Frankrijk en België via de Maas ons land in stroomt neemt steeds verder af. Donderdag werd de piek bereikt en toen stroomde er maar liefst 3260 kubieke meter water per seconde door de rivier. Dat is 1.3x de inhoud van een olympisch zwembad! Inmiddels is de afvoer van de rivier gedaald naar ongeveer 1300 kubieke meter per seconde. De waterstand in Sint-Pieter is sindsdien ook weer 3 meter gedaald. Zo zag de piek van het hoogwater op dit meetpunt eruit:

Waterstand Sint Pieter - Wateroverlast - Overstromingen Limburg
Waterstand Sint Pieter - Wateroverlast - Overstromingen Limburg

Bron grafiek: Rijkswaterstaat Waterinfo

20:45 Enorme schade in Pepinster, België

In de omgeving van Luik is de schade door de overstromingen enorm. Het Belgische weerinstituut, het KMI, laat vandaag weten dat de neerslagsommen die in de afgelopen week zijn gevallen in het oosten van België zo uitzonderlijk zijn dat de kans op herhaling in de komende tientallen jaren extreem klein is.

19:45 Hoge waterstanden in Frankrijk en Zwitserland

De Rhône in Lyon en ook in delen van Zwitserland treden rivieren buiten hun oevers door zware regenval.

19:35 Ook evacuatie voor inwoners van Well

Het Waterschap Limburg heeft niet voldoende vertrouwen in de dijken in het gebied en de waterstand van de Maas komt hoger uit dan eerder werd verwacht. Het gaat om ongeveer 2500 mensen die hun huis moeten verlaten. Door de langdurige hoge waterstand is nog onzeker wat precies de schade is aan dijken en bruggen. Voorlopig is het gevaar dus nog niet geweken waarschuwt de Veiligheidsraad Noord-Limburg in een persconferentie.

17:00 Ontwikkeling waterstanden

In Zuid-Limburg is het waterpeil van de Maas, Geul en Gulp geleidelijk weer aan het dalen en op sommige punten is de waterstand zelfs alweer teruggekeerd naar een normaal niveau. In Valkenburg trekt het water zich terug en steeds meer straten vallen droog. De schade is enorm, maar met man en macht wordt gewerkt en er zijn grootschalige opruimacties op touw gezet.

In de onderstaande kaart is goed te zien dat de hoogwatergolf zich momenteel in de buurt van Roermond en Venlo begeeft. Er worden boetes uitgedeeld aan ramptoeristen die op de kades klimmen en de schotten van de waterkeringen beschadigen. Naar verwachting is de piek in Roermond zondagochtend voorbij. Venlo houdt nog tot en met zondagavond te maken met het overvloedige water uit de Maas.

Hoogwater Maas - Wateroverlast - Waterstanden Limburg
Hoogwater Maas - Wateroverlast - Waterstanden Limburg

Bron kaart: WaterstandLimburg (van Waterschap Limburg)

Geleidelijk verplaatste de hoogwatergolf zich stroomafwaarts en ook in de buurt van Venray en Boxmeer komt steeds meer druk op de dijken te staan. Sommige inwoners kunnen alleen nog met een boot wegkomen uit hun huizen.

Ook de waterstanden van de Nederrijn, Waal, IJssel en Lek zullen de komende tijd verhogen als gevolg van de overvloedige regenval in Duitsland, België en Limburg. De piek in dit deel van Nederland wordt in de loop van de week verwacht. In Druten klotst het water inmiddels al tegen de kades van de Waal.

16:45 Treinverkeer in Limburg gehinderd door water

De komende uren rijden er geen treinen tussen Weert en Roermond vanwege de hoge waterstand in de Maas en de wateroverlast in de omgeving. Ook tussen Maastricht en Luik is geen treinverkeer mogelijk en worden taxibusjes als vervangend vervoer ingezet.

14:10 In het naburige dorp Haelen wordt gewerkt aan een extra nooddijk

13:15 Hoogwater in beeld

13:10 Nooddijk in Horn bezwijkt onder de druk van het water

10:30 Evacuatie in Haelen en Horn

De inwoners van Haelen en Horn, aan de westoever van de Maas net ten noorden van Roermond, moeten voor de middag hun huis verlaten. Het opvangbekken in de buurt van deze dorpen helpt om de watergolf af te vlakken, maar het water stroomt toch de straten van het dorp binnen.

9:24 Waterstand in Maastricht zakt geleidelijk

De waterstanden van de Maas in Maastricht zijn over het hoogtepunt heen en het water begint weer te zakken.

De piek is nu duidelijk zichtbaar in de omgeving van Roermond en Venlo. De waterstanden van de Waal en Rijn bij Arnhem en Nijmegen beginnen ook geleidelijk te stijgen.

Waterstanden rivieren - Hoogwater - Overstromingen - Noodweer - Watersnoodramp
Waterstanden rivieren - Hoogwater - Overstromingen - Noodweer - Watersnoodramp

Bron kaart: Rijkswaterstaat Waterinfo

8:50 Gevaar dijkdoorbraak Julianakanaal geweken

Het gat in de dijk kon gelukkig worden gedicht en de inwoners van Meerssen die gisteravond halsoverkop hun huis moesten verlaten kunnen terugkeren. De schade had enorm kunnen zijn als de dijk het niet had gehouden:

8:36 Hoogwater houdt aan

De hoge waterstanden in de Maas houden voorlopig aan. De piek van het hoogwater in Roermond wordt pas zondagochtend verwacht. In Venlo zal de situatie nog zeker tot zondagavond ernstig blijven. Hieronder beelden van het hoogwater bij Venlo:

Het water staat bijna op recordhoogte:

21:36 Er drijft van alles door de rivieren

De Maas sleurt van alles me zich mee. Caravans, hout en losgeslagen bootjes drijven voorbij.

21:31 Beelden uit Duitsland spreken boekdelen

20:54 Ontwikkeling waterstanden

We zetten even op een rijtje hoe de waterstanden zich momenteel en de komende avond en nacht zullen ontwikkelen. We gaan van zuid naar noord door Limburg. Wat opvalt is dat de golf naarmate deze noordelijker komt iets minder hoog uitvalt, maar wel langer duurt. Dit komt doordat de rivier breder kan stromen en overstroomgebieden de waterstand onderweg naar het noorden verlagen. De hoogwatergolf wordt daarmee vlakker, maar wel langduriger.

  • In Zuid-Limburg daalt de waterstand in de Maas langzaam en bij de grens met België, in Eijsden begint dit steeds sneller te gaan. Het extreem hoogwater is daar voorbij. Snel zal dit ook in Maastricht het geval zijn.

  • De waterstanden in veel andere rivieren in Zuid-Limburg zijn inmiddels weer normaal. Dit geldt inmiddels ook voor vrijwel het hele stroomgebied van de Geul. Alleen in de omgeving van Bunde is de waterstand verhoogt en in Bunde staat water in de straten. Dit heeft te maken met de lekkage van de dijk bij het Julianakanaal. Het blijkt dat er geen sprake was van een gat in de dijk, maar van een wel waar heel veel kwelwater door de hoge waterstanden naar boven kwam. Deze kwel is met zandzakken gedempt. De stabiliteit van de dijk is echter onzeker, daardoor moeten inworners van Bunde, Brommelen, Geulle (beneden) en Voulwames de nacht mogelijk elders doorbrengen.

  • Verder noordwaarts ter hoogte van Maaseik was het vanmiddag ook spannend. De Maas trad er bijna over de kademuur heen. Zandzakken brachten net genoeg bescherming. De waterstand is daar inmiddels voorzichtig aan het dalen. Er is nog wel tot morgenochtend sprake van extreem hoog water. Dat geldt ook voor de kleinere beken in de buurt, zoals de Geleenbeek.

  • Ter hoogte van Maasbracht is het water nu op zijn hoogst. Ten noorden van Maasbracht kan de rivier overstromen in veel waterbekkens en dat dempt de hoogwatergolf onderweg naar Roermond.

  • In Roermond zal het water vanavond en vannacht nog gestaag verder stijgen. Vervolgens zal het volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat heel lang op een extreem hoog niveau blijven hangen. Doordat het lang hoogwater blijft kunnen dijken en kades verzwakken. Het hoge water in Roermond heeft niet alleen te maken met de Maas, maar ook van de extreem hoge stand van de Roer. Vooral de wijken in Roermond waar de Roer in de Maas komt kunnen overstromen. De hoogwatergolf op de Roer ter hoogte van Sint Odilliënberg en Melick neemt nog licht toe. Waarschijnlijk blijft de stand van de Roer nog tot ver in het weekend hoog, doordat nog veel water vanuit overstroomde Duitse stuwmeren onderweg is.

  • Ook in de regio van Venlo stijgt het water geleidelijk naar een extreem hoge stand. Bewoners vlak bij de Maas moeten hun huizen vanavond verlaten, vanwege overstromingsgevaar. Het gaat onder andere om Baarlo, Kessel en delen van Venlo. De hoogste waterstand wordt zaterdagavond en in de nacht naar zondag verwacht, maar het hele weekend zal sprake zijn van extreem hoog water.

  • In de loop van de nacht en morgen overdag kom het extreem hoogwater ook aan bij plaatsen als Arcen en Well. Het extreem hoge water houdt daar naar verwachting de hele zondag aan.

  • Zondag bereikt de hoogwatergolf ook het uiterste noorden van Limburg. Ook daar wordt extreem hoogwater verwacht, maar wel minder extreem dan in de eerder genoemde gebieden. Zondagmiddag of in de avond bereikt de hoogwatergolf ook de Maas in Brabant. Waarschijnlijk is daar net geen sprake van extreem hoogwater.

  • Naarmate het water zondag en maandag verder westwaarts stroomt zal de golf verder afvlakken en steeds minder problemen geven. Natuurlijk stromen de uiterwaarden wel vol en dit kan voor boeren wel schade aan gewassen opleveren. Ook campings zijn al op veel plaatsen ontruimd. Deze zelfde situatie geldt voor de Rijn, Waal en IJssel. Mogelijk is op laatste genoemde rivieren zelfs geen sprake van hoogwater, maar van alleen verhoogd water. Dit geeft hinder in de uiterwaarden, maar geen gevaar.

19:29 Rivierenland maakt zich ook op voor hoogwater

19:20 Wateropvangbekkens doen hun werk

Op verschillende plaatsen langs de Maas zijn overstroomgebieden, waarin water kan stromen bij (extreem) hoog water. Hierdoor wordt de hoogwatergolf afgevlakt. Dit kan het verschil maken waardoor het in gevaarlijke situaties, zoals vanmiddag bij Maaseik, net goed gaat. Ook voor Roermond kan dit een hoop verschil maken.

17:10 Lek bij Meerssen gedicht

Militairen zijn er in geslaagd met zandzakken het lek bij Meerssen te dichten. De evacuatie blijft nog wel van kracht.

16:11 Kritieke situatie bij Maaseik

15:34 Het is goed mis in het gebied van de dijkdoorbraak

14:24 Gat in dijk van Julianakanaal

Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) komen op zeer korte termijn onder water te staan.

Gat in dijk Juliankanaal
Gat in dijk Juliankanaal

Bron: Veiligheidsregio Limburg-Zuid

13:44 De ravage in de Ardennen is groot

In Chaudfontaine staan huizen in brand. Door de overstromingen zijn de huizen onbereikbaar en kan er niet geblust worden.

13:30 Roer overstroomt op verschillende plaatsen

De waterstanden in de Roer bereiken deze middag hun hoogste stand. Onder andere in Vlodrop, Herkenbosch en Sint Odiliënberg treedt de Roer buiten zijn oevers en is grote kans op wateroverlast. In Roermond loopt de stand van de Roer ook snel op. De Maas bereikt daar vannacht of morgen overdag zijn hoogste stand. De hoogwatergolf bevindt zich nu ter hoogte van Maaseik.

13:25 Langzame waterdaling in Zuid-Limburg, dijkdoorbraak in Meerssen

Langzaam, maar zeker begint het water in het zuiden van Limburg te dalen. Ook rondom Meerssen bij de Geul lijkt het op basis van de metingen mee te vallen met de instroom van water uit de Maas (zie 11:45 uur bericht), maar door een doorgebroken dijk staat een wijk onder water! De Nationale Reddingsvloot is actief en meldt dat het water tot aan hun middel komt in Meerssen.

Waterstanden Zuid-Limburg dalen
Waterstanden Zuid-Limburg dalen

Op steeds meer meetpunten daalt de waterstand. Bron: waterstandlimburg.nl

12:18 De Moezel in Cochem

11:45 De Geul veroorzaakt nog problemen

Langs de Geul in Limburg is het gevaar toch nog niet geweken. Bij de monding van de Geul stroomt Maaswater terug de Geul in. Inwoners van Westbroek en Oostbroek worden door de veiligheidsregio Zuid-Limburg dringend verzocht hun woning te verlaten.

10:54 Veel mensen in Zuid-Limburg kunnen terug naar huis

Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat alle inwoners in Zuid-Limburg terug naar huis kunnen (mits hun huis daarvoor niet teveel beschadigd is door overstromingen), behalve de inwoners van Valkenburg centrum.

In Midden-Limburg wordt de situatie komende uren spannend rondom de Roer. De hoogste stand wordt nu bijna bereikt. De Maas bereik daar pas komende nacht of morgen overdag zijn hoogste stand.

10:11 Huizen ingestort in Duitsland en België

Als gevolg van de overvloedige regenval is de bodem op veel plaatsen in de bergen in Duitsland en België zwak geworden. Hierdoor ontstaan er soms aardverschuivingen en storten huizen in. Hoewel het waterpeil in de bergen al zakkend is, zijn de problemen zeker nog niet over.

9:40 Rijn bereikt pas zondag of maandag de hoogste stand

De Rijn bij Lobith en aansluitend de Nederrijn, Waal en IJssel zullen pas zondag of maandag hun hoogste stand bereiken. Dit geldt ook voor de Maas in Gelderland en Noord-Brabant. Zo extreem hoog als in Limburg lijken de waterstanden niet te worden.

Waterstand Rijn bij Lobith
Waterstand Rijn bij Lobith

Bron: Rijkswaterstaat

Rijn bij Wageningen
Rijn bij Wageningen

De Rijn (officieel Nederrijn) bij Wageningen begint al flink te stijgen. Foto: Maarten Minkman

9:05 Spannende situatie in bij Rurtalsperre in Duitsland

De Rurtalsperre, een stuwdam in de Eifel in Duitsland, is sinds gisterenavond instabiel en stroomt over. De oorzaak hiervan is dat het Urft-reservoir verder stroomopwaarts eerder al overstroomde. Plaatsen die vlak bij de stuwdam liggen, zoals Heimbach, Nideggen en Kreuzau dreigen te overstromen.

Het gevolg van de overstroming van deze stuwdam is dat het waterpeil in de Roer verder zal stijgen en uiteindelijk ook Nederland zal bereiken. Of dit dan ook in Roermond tot een nieuwe piek leidt is afwachten, maar het zal in ieder geval ervoor zorgen dat een snelle daling van de Roer uitblijft.

9:00 Venlo pas in weekend hoogste waterstand

Hoewel de waterstand ook in Venlo vandaag zeer snel met een paar meter stijgt, zal de piek daar volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat pas dit weekend bereikt worden. Daarbij komt het tot extreem hoogwater.

Verwachting waterhoogte Venlo
Verwachting waterhoogte Venlo

Bron: Rijkswaterstaat

8:21 Midden-Limburg bereidt zich voor op piek

De veiligheidsregio Noord-Limburg, waar ook Midden-Limburg onder valt, meldt het volgende over de voorbereidingen op het hoogwater:

Om 10:00 uur wordt in de Roer bij Roermond een piekafvoer verwacht van 300 m3/s. De Roer komt aan de zuidkant van Roermond in de Maas, in dat gebiedt dreigen eind van de ochtend overstromingen en worden mensen dringend verzocht hun huizen te verlaten. Dit geldt vooral voor de wijk Hambeek.

Ten zuiden van Roermond in de gemeente Echt-Susteren zijn ook verplichte evacuaties gaande. Een dijkring tussen Thorn en Wessem wordt door defensie versterkt met zandzakken.

Ook op andere plekken langs de Roer is de situatie erg spannend. Alle inwoners van Vlodrop zijn gevraagd hun huizen te verlaten.

Vrijdag 8:02 Piek hoogwater in Maastricht voorbij

In Maastricht viel de piek van het hoogwater midden in de afgelopen nacht. Het hoogwater viel, ondanks dat er een recordhoeveelheid water door de Maas stroomde, iets minder hoog uit dan verwacht. Er werd rekening gehouden met een scenario van 3700 m3/s, maar er stroomde op het hoogtepunt 3300 m3/s door de Maas.

Dat de waterstanden niet de recordhoogte uit 1993 en 1995 bereikten, terwijl er wel een recordhoge afvoer is gemeten, heeft te maken met de rivier die sindsdien meer ruimte heeft gekregen. Doordat de rivier breder kan stromen komt het waterpeil minder hoog.

De geëvacueerde woonwijken zijn droog gebleven. De situatie is hiermee nog niet direct veilig, want het water blijft nog tot vanavond laat extreem hoog.

In Bunde, ten noorden van Maastricht, is er wel sprake van wateroverlast, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook in Meerssen, dat langs de Geul ligt, zijn vier bruggen instabiel geworden.

Verder noordwaarts op de Maas moet de hoogwatergolf nog komen. Momenteel piekt de maas nu bij Elsoo. Roermond maakt zich op voor extreem hoog water en mogelijk overstromingen langs de oevers van de Maas en de Roer. Verschillende mensen moesten vanochtend vroeg hun huis verlaten.

Donderdag 22:10 Enkele buien op weg naar Limburg

Boven Duitsland, Twente en de Achterhoek ontstaan enkele buien. Hele zware buien zijn dit vooralsnog niet, maar ze zijn wel op weg naar Limburg. Volg ze met onze neerslagradar.

Vrijdagochtend volgen nieuwe updates in dit artikel.

radar 15 juli 2021 2210

22:00 Caravan in de Maas door Maastricht

20:40 Recordhoeveelheid water door de Maas

Om 20:30 uur was de waterstand in de Maas bij Eijsden (ten zuiden van Maastricht) 50,61 meter boven NAP. Het debiet (dat is de hoeveelheid water dat per seconde passeert) bereikte een record van 3123 m3/s. Het oude record stamde uit 1993 en was 3120 m3/s.

water Maas Eijsden 15 juli 2021 2030

20:00 NL-Alert voor wijken Maastricht

Circa 10.000 mensen in de wijken Randwijck en Heugem hebben een dringend advies gekregen om hun woning te verlaten. Naast de NL-Alert wordt ook met een auto met megafoon door de straten gereden om de boodschap over te brengen.

19:40 Steeds meer rode stippen

In steeds meer delen van de Maas is sprake van extreem hoogwater. Ook in de Waal en (Neder)Rijn beginnen de stippen te verkleuren.

waterstanden15juli1930

19:00 Meer dan 40 doden in Duitsland

De overstromingen hebben in Duitsland al zeker 42 mensen het leven gekost. Ook worden nog tientallen mensen vermist. In België is tot dusver sprake van zes doden.

18:55 Dronebeelden Valkenburg

18:40 Evacuatie Roosteren en omstreken

16:50 Update neerslagsommen en verwachting

Vandaag (sinds middernacht) viel vooral in Brabant en de Betuwe veel neerslag. Zo werd in Den Bosch 75 mm gemeten en in Budel 54 mm. In Kesteren viel 49 mm.

In de provincie Limburg viel vandaag in het noorden het meeste met 38 mm in Siebengewald en 31 mm in Mook. In het zuiden, bijvoorbeeld in Maastricht en Kerkrade, viel 9-12 mm.

In Belgisch Limburg viel regionaal nog wel ruim 30 mm. In de zwaar getroffen gebieden in de Ardennen en Eifel bleef het vandaag niet helemaal droog, maar viel in het algemeen niet meer dan enkele millimeters. 

Momenteel valt vooral nog regen in een strook van Zwolle naar Breda. Ook in Oost-Nederland komen nog enkele buien voor. Vanuit het noorden wordt het droger.

Vooral in de Betuwe en de westelijke helft van Brabant kan regionaal de komende uren nog ruim 5 mm vallen. In het oosten, inclusief Limburg valt nog 0-3 mm. Later vanavond en vannacht zijn vooral nog buien in Limburg mogelijk. Als het tegenzit valt er lokaal nog circa 15 mm, maar er is ook een goede kans dat de neerslag beperkt blijft tot slechts een paar millimeter.

16:15 Beelden uit Maastricht

15:35 Waterpeil in Eijsden boven 50 meter boven NAP

In Zuid-Limburg is de piek in zicht:

waterpeil Eijsden

15:30 Advies GGD voor mensen met moestuin in Limburg

Heb je een moestuin aan de oevers van de Maas of een zijrivier of andere beek in Limburg dan adviseert de GGD Limburg het volgende:

Oogst of nuttig groentes alleen als je deze grondig kan wassen en koken en/of schillen. Eet géén rauwe groentes direct uit de moestuin wanneer deze onder water heeft gestaan. Vermijd zoveel als mogelijk contact met water/slib uit de rivieren in verband met verontreiniging door rioolwater. Wanneer je in contact bent geweest met verontreinigend water was je handen/ huid dan goed met ruim water en zeep.

15:15 Veel puin in de Maas

Op deze beelden is goed te zien wat allemaal door het water wordt meegesleurd:

15:10 Piek instroom Maas Zuid-Limburg rond 18:00 uur

Volgens de prognoses van Rijkswaterstaat bereikt de Maas vandaag om 18.00 uur de hoogste waterstand met een instroom van ongeveer 3350 m3 per seconde. Deze waterhoogte gaat zich in de komende dagen verplaatsten van Zuid- naar Noord-Limburg. De verwachting is dat 24 uur later – dus vrijdag om 18.00 uur deze piek Roermond bereikt. Weer 24 uur later is deze piek in Venlo (zaterdagavond) en zondagavond bereikt deze piek gemeente Mook-Middelaar.

Bron: https://www.vrln.nl/calamiteit/

15:00 waterstanden Limburg lopen verder op

De afgelopen uren zijn de waterstanden overal in de Maas hoger geworden.

waterstanden Limburg 15 juli

Bron: https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/

14:10 radar: nog een aantal buien

Vooral in een strook van Groningen naar het midden van Brabant valt nog regen. Ook in Oost-Nederland zit nog een aantal buien. Volg de regen op onze neerslagradar.

radar 15juli2021 1410
radar 15juli2021 1410

13:40 Kaart van gebied dat te maken krijgt met overstromingen door Roer

13:15 ongelijke neerslagverdeling

In grote delen van het land is juli nog altijd een (kruk)droge maand. In de hele westelijke helft is minder dan 40 millimeter gevallen en vooral in de Kop van Noord-Holland is nog geen 10 mm gevallen. In het oosten en niet in de laatste plaats zuidoosten is het daarentegen kletsnat.

De regen van de laatste dagen heeft de teller in het Limburgse Schaesberg doen oplopen naar 206 millimeter. In Noorbeek viel deze maand 181 en in Ubachsberg 168 millimeter.

Totale neerslag halverwege juli 2021
Totale neerslag halverwege juli 2021

12:30 nog steeds veel regen

In een brede strook over het midden van het land regent het momenteel nog flink. In Den Bosch is sinds middernacht 74 millimeter gevallen. In Kesteren viel 48 en in Budel 47 millimeter. Verder in Oss 44 en Tilburg 41 millimeter.

In België staat de teller in Archennes op 80 millimeter sinds middernacht. Verder in Wilsele-Putkapel 75, Arendonk 70 en Vezin-Andenne 66 millimeter. In Geel en Ransberg staat de teller op 58 millimeter.

11:45 A2 in zuiden Limburg afgesloten

Wegens overstromingsgevaar van de Kleine Geul bij Meerssen is de A2 in het zuiden van Limburg afgesloten.

11:30 Vooral het zuiden van Limburg hoog water

Hoogwater Maas
Hoogwater Maas

Bron: https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/

Waterstanden Limburg
Waterstanden Limburg

Goed te zien waar onder ander de Geul loopt. Herkenbaar aan de rode bolletjes met wateroverlast. Bron: https://waterstandlimburg.nl/

11:20 Maas bij Eijsden zeer hoog

11:15 Weersverwachting

Vanmiddag nemen de buien vanuit het noorden geleidelijk af, maar geheel droog wordt het nog niet. Vooral in het zuidoosten en oosten komen aan het eind van de middag nog enkele buien voor. Het weerbeeld laat veel bewolking zien, maar in het uiterste westen en noordwesten kan de zon af en toe ook tevoorschijn komen.

De maxima komen uit op 18-21 graden. De laagste waarden zijn voor het midden, waar veel bewolking en buien overtrekken. In het oosten kan het 22-23 graden worden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Aan zee kan het krachtig waaien. De wind maakt het voor het gevoel iets koeler.

Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en komen alleen in het oosten en zuidoosten nog enkele buien voor. In het westen en noordwesten kan de zon nog even schijnen.

Aan het eind van de avond en komende nacht krijgt Zuid-Limburg mogelijk met nieuwe pittige buien te maken. Daarbij kan plaatselijk 10-20 mm regen naar beneden komen, slecht nieuws dus voor de gebieden die nu met overstromingen te maken hebben. Het water in de beken en rivieren kan door de buien zelfs weer iets stijgen. In de rest van het land verloopt de nacht droog met vrij veel wolkenvelden en minima van 13-15 graden.

De verdere vooruitzichten lees je in het meest uitgebreide weerbericht van Nederland.

11:00 Compilatie van afgelopen dagen

In ons vorige live-blog kan je teruglezen wat er in de aanloop naar deze hoge rivierstanden allemaal gebeurd is. Je vindt er neerslagsommen, foto's. etc. In dit blog houden we de waterstanden in de gaten.

Hoofdfoto: Trudy Fortuijn

Rico Schröder

Rico Schröder

Meteoroloog

Weernieuws-onderwerpen

Kies een onderwerp om meer te weten te komen over het weer…

Nieuwsoverzicht

Weeronline nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de leukste nieuwtjes en weetjes over het weer

email-black