Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: oktober 2020

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook zo zorgvuldig mogelijk. Mocht je vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kun je ons mailen op [email protected]. We staan je graag te woord.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Raadpleeg deze dan ook met enige regelmaat. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

Waar is deze verklaring op van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties (hierna: ‘apps’) gecreëerd en beheerd door Weeronline. Dit zijn: www.weeronline.nl en www.meteovista.be

Weeronline maakt op haar websites gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook. Klik je op een dergelijke link of knop, dan verlaat je onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Weeronline is gevestigd in Sleepboot 5, 3991 CN Houten. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 09123864 (hierna te noemen ‘Weeronline’ of ‘wij’). Weeronline is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Weeronline is onderdeel van het concern Meteovista B.V.

Wij zijn een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederland met producten wereldwijd voor de consument en de zakelijke markt. Zo kun je op onze website en via de apps de weersverwachting bekijken. Wij bieden ook een koppeling van weerdata voor andere websites.

Hoe komen we aan jouw gegevens?

Je hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over jouw randapparatuur en jouw surfgedrag wanneer je onze site bezoekt. Daarbij verzamelen we automatisch gegevens over jouw app-gebruik zodra je de app opstart. Tot slot kunnen wij jouw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

Ben je verplicht jouw gegevens te verstrekken?

Je hebt geen wettelijke verplichting je gegevens te verstrekken. In verband met je privacy vragen we je om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Op de website onder ‘Cookie-instellingen’ en in de apps onder ‘Privacy instellingen’ kun je zelf bepalen hoeveel gegevens je verstrekt.

Wat doen we met jouw gegevens?

We verzamelen de volgende (persoons)gegevens voor de hierna genoemde doelen:

Communicatie

Als je contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via contactformulieren op onze website of de optie ‘Vragen en feedback’ in de app. We vragen je in dat laatste geval om je e-mailadres en een aantal anonieme app-gegevens, zodat we zo goed mogelijk op je bericht kunnen reageren.

Cookies en advertenties

We willen je graag nu en in de toekomst, snel en gericht voorzien van voor jou relevante informatie op onze website. Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij en/of derde partijen cookies. Hiermee krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens zoals je IP-adres, jouw besturingssysteem, de browser die je gebruikt, de internetpagina die je bezocht voordat je op onze site terecht kwam en de pagina's die je bezoekt op onze website. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een gebruikersprofiel aan. Zo'n profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.). Als je daarvoor toestemming geeft, geven deze cookies ook inzicht in jouw surfgedrag. Wil je meer lezen over cookies en voor welke doelen we deze gebruiken, lees dan hier onze Cookieverklaring.

Trackers (apps)

We hebben een aantal ‘trackers’ (meet-processen) in onze apps. Hiermee krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens zoals je IP-adres, besturingssysteem, de schermen die je bezoekt in onze apps en – als je hiervoor toestemming geeft – jouw actuele locatie. Deze gegevens worden gebruikt voor analytische doeleinden door ons en derden om statistische inzichten over de effectiviteit van marketing te verkrijgen. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een profiel aan. Ook dit profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.)

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om jouw gegevens te verwerken?

Wij verwerken je gegevens als je daar toestemming voor hebt gegeven ofwel vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang). Weeronline heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen jouw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.

Delen we je gegevens met derden?

We kunnen jouw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Wij geven de informatie verzameld door trackers ook door aan derde partijen zoals Google Adwords en Doubleclick, Microsoft Bing, Criteo en Facebook.

In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.

Hoe beveiligen we je gegevens?

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat je gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen zijn:

Onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden.

  • Alle data vanuit de apps wordt versleuteld verzonden.
  • We hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben.
  • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met je gegevens als wij.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw gegevens?

Je hebt het in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je je afmelden als je geen e-mails meer van ons wilt ontvangen.

Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben elektronisch naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar [email protected]. Graag in de onderwerpsregel zetten ‘Persoonsgegevens’. Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser. Graag benadrukken wij dan wij een cookie niet voor je kunnen verwijderen. Je kunt dit zelf doen.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop we met je gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres. Het staat je ook vrij een klacht in te dienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.