Nieuwe hoogwaterpiek op Markermeer door harde wind

08 januari 2024, 12:16

Wateroverlast
Hoogwater Marken. Foto: Rik Ledder.

Harde oostenwind zorgt maandag aan het begin van de avond voor een nieuwe hoogwaterpiek op het Markermeer, aldus de gemeente Hoorn. Het opstuwende water komt volgens Hoorn mogelijk nog hoger te staan dan zondagochtend bij de vorige piek.

De brandweer bekijkt maandag hoe er gepompt kan worden in Hoorn, als er meer water dan tot nu toe door de wallen van zandzakken en big bags sijpelt. Rijkswaterstaat handhaaft maandagavond de dijkbewaking op de dijk rond Marken.

Daling waterpeil op komst

Het zeer hoge waterpeil van het Markermeer daalt wel, doordat water uit het IJsselmeer afgevoerd kan worden naar de Waddenzee. Zolang de waterstand op het IJsselmeer lager is dan die van het Markermeer kan er vanuit het Markermeer water geloosd worden. Maandag gaat dat met enkele centimeters per dag, omdat de oostenwind het water weer opstuwt. Zodra de wind gaat liggen zal het peil sneller dalen, verwachten de waterbeheerders.

Rijkswaterstaat heeft ook de spuisluis in het Oranjesluizencomplex boven Amsterdam geopend. Daardoor kan water uit het Markermeer wegstromen via het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Het peil van het Noordzeekanaal wordt scherp in de gaten gehouden, aldus de waterbeheerder. Het Oranjesluizencomplex blijft nog gesloten voor de scheepvaart. De sluizen en de sluisdeuren maken deel uit van de waterkering rond het Markermeer en moeten dus bij hoogwater dicht.

Maandagmiddag zal Rijkswaterstaat ook Markermeerwater op het IJsselmeer gaan spuien via de schutsluis Krabbersgat bij Enkhuizen.

ANP

ANP

Weernieuws-onderwerpen

Kies een onderwerp om meer te weten te komen over het weer…

Nieuwsoverzicht

Weeronline nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de leukste nieuwtjes en weetjes over het weer

Gratis inschrijven