Vier manieren om CO2 uit de lucht te halen

08 maart 2021, 07:38

Om klimaatverandering komen jaren te vertragen is het belangrijk om onze CO2-uitstoot te verminderen. Het is echter ook mogelijk om CO2 uit de lucht te halen. Dit noemen we ook wel negatieve emissies. Lees in dit artikel op welke manieren dit kan.

In 2015 is in Parijs een internationaal klimaatakkoord gesloten met als doel de opwarming van de aarde door CO2 uitstoot te vertragen en uiteindelijk te stoppen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% gereduceerd zijn ten op zichtte van 1990. En in 2050 moet deze afname zelfs 95% zijn.

De grootste afname zal van duurzame energie en energiebesparing moeten komen, maar ook negatieve emissies kunnen een significante bijdrage leveren.

Herbebossing

De meest eenvoudige manier is bomen aanplanten en zo nieuwe bosgebieden creëren of bestaande bossen uitbreiden. Bomen absorberen CO2 uit de lucht en gebruiken dat om te groeien.

Er zijn wel grote uitdagingen. Sowieso zijn niet alle gebieden op aarde geschikt voor bos. Daarnaast wordt het bestaande bos en regenwoud verspreid over de wereld bedreigd, doordat extra landbouwgrond in veel gebieden juist gewenst is.

Met mineralen: vergruizen van gesteente

Sommige mineralen reageren op CO2, Een voorbeeld hiervan is Olivijn. Dit groenkleurige mineraal ‘eet’ CO2. Het zet het om in vaste stoffen die vervolgens via regen en rivieren naar de oceaanbodem spoelen.

Het idee is om stenen met dit soort mineralen te vergruizen en uit te strooien over het land. Hierdoor kan het land zelfs vruchtbaarder worden. Een nadeel dat daarbij gelijk om de hoek komt kijken is verstoring van de biodiversiteit. Daarnaast moet dit op zeer grote schaal gedaan worden om een significant effect te hebben. Daardoor is het voorlopig een hele dure oplossing.

Afvangen en hergebruiken of in de grond stoppen

Het afvangen van CO2 uit de lucht kan in principe overal, maar is natuurlijk het efficiënts bij de uitstoot zelf. Een voorbeeld hiervan is de afvanginstallatie op de AVR-afvalenergiecentrale in Duiven. Deze kan twaalf ton CO2 per uur afvangen. De CO2 gaat naar tuinders en wordt gebruikt voor de groei van hun gewassen. Dit levert indirect een CO2-uitstootreductie op, omdat hiervoor nu geen aardgas verbrand hoeft te worden.

Afgevangen CO2 kan ook opgeslagen worden onder de grond. Op circa 5000 plekken in de wereld wordt dit gaan, ook in Nederland. Zo wordt onder meer CO2 in een leeg gasveld in de Noordzee geïnjecteerd.

Er zijn risico’s bij CO2 opslag. In grote hoeveelheden kan CO2 gevaarlijk zijn, omdat het zuurstof verdringt. Een extreem voorbeeld hiervan is de geheimzinnige ramp in 1986 nabij het Nyosmeer in Kameroen. Hierbij kwamen ruim 1700 mensen om het leven. Er waren geen gewonden en geen getuigen. Pas na een maand werd duidelijk dat er een enorme hoeveelheid CO2 was vrijgekomen bij een vulkaanuitbarsting onder water in het meer.

De kans dat grote hoeveelheden CO2 uit een leeg gasveld onder de zeebodem ontsnappen is uiterst klein. In deze velden zat immers miljoenen jaren aardgas zonder dat dit wist te ontsnappen. Mocht het toch gebeuren dan kan het zeewater verzuren.

Oceaanbemesting

Nog een optie om CO2 uit de lucht te halen gaat via het zeewater zelf. Door bepaalde mineralen, zoals stikstof of fosfor, toe te voegen aan zeewater in voedselarme delen van de oceaan kan de planktonpopulatie flink groeien. Plankton zet, net als bomen, via fotosynthese CO2 om in zuurstof. Als plankton dood gaat nemen ze de CO2 mee naar de bodem van de zee.

plankton klimaat klimaatverandering oceaan

Foto: Adobe Stock / tonaquatic. Plankton in de oceaan.

Er zijn wel enkele nadelen aan deze optie. Om effect te hebben moet dit grootschalig gebeuren en dat is lastig en duur. Ook ligt overbemesting op de loer of kan de bemesting naar voedselrijke zeeën stromen. Dit kan leiden tot groei van bijvoorbeeld giftige algen. Daarnaast verstoort planktongroei mogelijk lokale ecosystemen. De toename van plankton kan voor de ene vissoort gunstig uitpakken, maar voor de andere juist ongunstig.

Conclusie

Er zijn verschillende mogelijkheden om CO2 uit de lucht te halen, maar ze komen in het algemeen niet zonder risico’s en het is zeker niet eenvoudig om op grote schaal toe te passen. Het kan echter wel een bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen.

Bronnen: Wikipedia, Milieucentraal.nl Tno.nl

Hoofdfoto: Adobe Stock / Wonderful pictures

Door: Johnny Willemsen

Reageer via Facebook