Rijkswaterstaat neemt nog geen extra maatregelen tegen droogte

17 april 2020, 16:15

ANP-375931209-1-1240x600

Er bestaan aardig wat zorgen over de aanhoudende droogte in Nederland. Het neerslagtekort stijgt, het grondwater verdampt en de eerste natuurbranden van het jaar hebben we al zien komen en gaan. Rijkswaterstaat houdt de droogte in de gaten en zegt extra maatregelen te zullen nemen zodra daar reden toe is. Voor nu ziet de organisatie daar nog geen reden toe.

Hans de Vries, voorzitter van het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), ziet een verschil tussen problemen op de lange termijn en problemen die spelen op de korte termijn. Hij adviseert vanuit het Watermanagementcentrum Nederland over de situatie die speelt tot 1 oktober van dit jaar. “We kunnen de droogte in de maand april niet zomaar doortrekken naar de hele zomer,” vertelt De Vries. “Er zijn nu beperkte maatregelen omdat er landelijk gezien nog geen grote problemen zijn. Op landelijk niveau bestaat er nu dus code groen wat betreft het waterbeheer. Regionaal of lokaal kan dat anders liggen, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden.”

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen elk jaar preventief al maatregelen aan het begin van de zomer. “We leggen een voorraadje aan en verhogen het waterpeil in sloten en rivieren. Zo schroeven wij het waterniveau van het IJsselmeer elk jaar omhoog. ’s Winters ligt het waterpeil 40 centimeter onder NAP, rond 1 april gooien wij dat met 20 centimeter omhoog. Dat zorgt voor een extra voorraad. Dit jaar gooien we dat zelfs ietsjes meer omhoog, met het oog op de huidige situatie.”

Zuinig

Wat betreft het grondwater is de situatie iets anders. Dat is in vooral de hoge delen van Nederland een stuk verminderd door de droogte. “In de lage delen van Nederland zijn de grondwaterstanden over het algemeen in orde. Maar we kunnen als Rijkswaterstaat en de waterschappen niet veel doen aan het grondwater in de hoge delen. We kunnen daar niet zomaar water heenbrengen. Daarom moeten we daar ook zuinig mee omgaan.”

Het drinkwater in Nederland is voor iets meer dan de helft afhankelijk van grondwater. Voor drinkwater is slechts een heel klein deel van het oppervlaktewater nodig. Rijkswaterstaat en de waterschappen zien dus alsnog geen problemen ontstaan voor de gewone burger.

Wel let Rijkswaterstaat ook dit jaar goed op de situatie. “Als het langer droog blijft en we krijgen dezelfde situatie als in 2018, nemen we geleidelijk maatregelen. Dan hebben we het over het inzetten van sluizen, stuwen en pompen. Dat is nu nog niet aan de orde.” Volgens De Vries gebeurt dat pas gebeuren op het moment dat het neerslagtekort te hoog wordt, de waterinvoer in de Rijn of de Maas te laag dreigt te worden, er verzilting dreigt of als er belangen zijn die in het gedrang dreigen te komen door de droogte.

Foto: ANP

Door: ANP

Reageer via Facebook

Weeronline nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de leukste nieuwtjes en weetjes over het weer

email-black