Voorwaarden insturen foto's en video's

Laatst bijgewerkt: januari 2022

Door het insturen van foto- of videomateriaal geef je automatisch toestemming aan Infoplaza voor het gratis gebruik van deze beelden op haar eigen netwerk, bijvoorbeeld; Weeronline.nl. Maar ook kan het beeldmateriaal eventueel getoond worden bij een van de klanten en/of mediapartners van Infoplaza zoals bijvoorbeeld het NOS Journaal of bijvoorbeeld het AD.

Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Weeronline gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden van Infoplaza B.V.

  • 1) Gebruiker blijft auteursrechthebbende op het ingestuurde materiaal. De gebruiker verleent aan Infoplaza een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de ingestuurde beelden, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook.
  • 2) Infoplaza accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gestelde materiaal.
  • 3) Gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over alle benodigde rechten beschikt.
  • 4) Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
  • 5) Infoplaza is niet verplicht om materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
  • 6) Infoplaza zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

Infoplaza zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker. Infoplaza behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

ndien u klachten en / of vragen heeft over het privacy beleid van Infoplaza of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected].