Op deze dag in de week regent het vaak

16 maart 2021, 09:40

24683a87-weerfototw-1280x600

‘Het regent altijd in het weekend als ik vrij ben’ hoor je misschien vaak, maar is dat eigenlijk wel zo? In dit artikel kijken we naar de dagen waarop het vaak regent in De Bilt sinds 1906. Regent het altijd in het weekend of is het een andere dag die vaak nat is?

Sinds 1 januari 1906 wordt in De Bilt bijgehouden hoeveel en hoe vaak het regent. In dit artikel kijken we niet naar de hoeveelheid regen op een bepaalde dag, maar wel naar de dag waarop het vaak regent.

In de klimaatperiode 1991-2020 hadden we in totaal 10957 dagen. Op afgerond 50,8% van de dagen viel meetbare neerslag (5563 dagen). Op de overige 49,2% van de dagen bleef het droog (5393 dagen). Het aantal dagen met neerslag is dus groter dan het aantal droge dagen. Van meetbare neerslag is sprake wanneer er 0,1 millimeter of meer op één dag valt.

In de vorige klimaatperiode (1981-2010) was het verschil tussen het aantal droge en natte dagen kleiner. Wel kwamen er nog steeds meer natte dagen voor dan droge dagen, maar met 50,3% natte dagen tegen 49,7% droge dagen was het verschil een stuk kleiner dan in de huidige klimaatnormaal.

Op welke dag is de kans op regen het grootst?

In de vorige klimaatperiode 1981-2010 sprong één dag er direct uit. Van de 1565 vrijdagen in de klimaatperiode van 30 jaar kwam het op 762 dagen tot meetbare neerslag. Dat betekent dat het op 804 vrijdagen droog bleef. Het aantal natte vrijdagen is dus 48,7% tegen 51,3% droog.

Op zaterdagen was het een ander verhaal. Op maar liefst 51,9% van de zaterdagen (812) viel (meetbare) neerslag, 50 dagen meer dus dan op vrijdag. Op 48,1% van de zaterdagen bleef het droog, maar wellicht ervaar je het anders als je langs een sportveld staat. Een goede tweede met natste dagen is de zondag. Op 798 van de 1565 zondagen (51%) kwam het tot meetbare neerslag. Op de derde plaats vinden we de donderdag met 50,5% van de dagen. Opvallend dus dat juist de dag ertussen, de vrijdag, het droogst is.

8ed1e234-weerfototw1

Foto: Ton Wesselius

In de nieuwe normaal is de vrijdag niet meer de droogste dag

De droogste dag is in de afgelopen 30 jaar niet meer de vrijdag. Met 49,3% is de dinsdag nu de droogste dag van de week, gevolgd door de maandag met 49,7% aan droge dagen. Op plaats drie vinden we pas de vrijdag. Sowieso is geen enkele dag in de week meer in de meerderheid droog en is het vaker natter dan droger.

Wat niet is veranderd is de natte zaterdag. Die blijft namelijk het natst met 51,7% van de dagen. Ook 51,7% van de woensdagen verloopt nat.

Op deze dag regende het in 2020 het vaakst

Precies wanneer iedereen vrij is regent het, dat klopte helemaal in 2020. Gemiddeld viel op donderdag het vaakst regen, maar op een gedeelde tweede plaats kwamen zaterdag en zondag. Het regende in meer dan de helft van alle weekenden in 2020 en dat is meer dan normaal.

Op gemiddeld 58,5% van de donderdagen regende het dit jaar. Dat komt neer op 31 van de 53 donderdagen die 2020 rijk was. Het weekend doet daar nauwelijks voor onder met 57,7%, oftewel 30 van de 52 dagen. Op dinsdag was het een dubbeltje op zijn kant. Precies om de week viel regen. Dat zijn 26 van de 52 dinsdagen. Daarmee was dinsdag de dag dat het dit jaar het vaakst droog was. Op vrijdag, een geliefde dag om vrij te zijn, regende het ongeveer 53,9% van de dagen. Daarmee was de vrijdag wat regendagen betreft heel gemiddeld.

Je zou het niet zeggen met het grote neerslagtekort en de extreem droge lente in het achterhoofd, maar in 2020 regende het vaker dan normaal. Gemiddeld valt namelijk op 50,8% van de dagen neerslag. Dit jaar was dat 54,6%. Net als dit jaar is dinsdag normaal de droogste dag van de week met gemiddeld op 49,3% van de dinsdagen neerslag. In de afgelopen 30 jaar viel op zaterdag gemiddeld het vaakst regen met 51,7%. Ook daarin was dit jaar dus heel gemiddeld. Het regende alleen dus nóg vaker dan normaal.

Conclusie

Het voorgevoel dat het altijd in het weekend regent klopt dus wel. Zowel in de vorige klimaatperiode van 30 jaar als in de huidige normaal is de kans op enige (meetbare) neerslag het grootst op zaterdag. Toch regent het niet elke zaterdag en kunnen we het best zeggen dat het gemiddeld om het weekend tot neerslag komt. Het verschil met de overige dagen in de week is echter maar klein.

In feite maakt elke dag in de week net zo vaak kans op meetbare neerslag. Of er de komende tijd nog neerslag in het vat zit lees je in het uitgebreide weerbericht voor Nederland.

Foto: Ton Wesselius

Bekijk hieronder de meest relevante video’s over het weer

Door: Rico Schröder

Reageer via Facebook