Weeronline
Weeronline

  Teruglezen: zeer zware windstoten en hoog water

  Aangemaakt: 08 jan 2019, 19:35 uur

  Het was een onstuimige dag met tijdelijk (van 7:30-7:40 uur) 9 Bft. op Vlieland. Omdat op geen officieel waarneemstation boven land een uurgemiddelde windkracht 9 werd gemeten was het niet de eerste officiële storm van 2019. De zwaarste windstoot van de dag vond ook plaats op Vlieland met 103 km/uur om 5:30 uur. Omdat deze windrijke dag precies gelijk viel met springtij was sprake van bijzonder hoog water. Een aantal stormvloedkeringen werd gesloten en regionaal liepen enkele kades en delen van havens onder water. De hoeveelheid nieuwe rommel aan de noordkust, van containers die vorige week van een vrachtschip waren gevallen, viel mee.

  We hielden een live-blog bij over de mogelijke storm, (zeer) zware windstoten en de overlast door hoog water.

  19:20 – Met de overzichtskaarten van de maximale windkracht en windstoten sluiten we dit live-blog

  Wat betreft weerstations op land had Vlieland met 103 km/uur de zwaarste windstoot. Op boorplatform J6-A werd een windstoot van 109 km/uur gemeten.

  Maximale windstoten (km/uur) op 8 januari 2019

  Alleen op Vlieland en op boorplatformen in de Noordzee werd 9 Bft. gemeten. Het punt vlak ten noorden van Ameland is ook een boorplatform. Het gaat hier om 10-minuten gemiddelde wind. Op Vlieland kwam het niet tot een uurgemiddelde van 9 Bft. en daarom is het geen officiële storm.

  Maximale windkracht (Bft.) op 8 januari 2019

  18:40 – Wind neemt langzaam af

  Code geel voor zware windstoten geldt alleen nog voor de Wadden, de Waddenzee, Friesland en Groningen.

  In de noordelijke provincies komen nog steeds zware windstoten voor van 75-80 km/uur en op de Wadden van 80-90 km/uur. In het midden en zuiden van het land staat een matige tot vrij krachtige wind. Aan de westkust waait het hard, maar de zware windstoten zijn voorbij. Er zijn droge perioden maar ook enkele buien. Daarbij kan ook hagel voorkomen. Aan het eind van de avond zullen de zware windstoten ook in het noorden verdwijnen.

  Morgen is het minder onstuimig. Er komen een paar buien voor, maar in de middag wordt het zonniger en droog. Het wordt 5-8 graden.

  17:50 – Aanspoelen containerafval valt mee

  De harde wind in het noorden heeft weinig gevolgen gehad voor de containerlading die vorige week van een vrachtschip op de Noordzee was gevallen. Her en der kwam wat plastic en piepschuim aan land, “maar het viel ’s ochtends mee, het viel ’s middags mee en het valt nog steeds mee”, aldus de Veiligheidsregio Fryslân. Een woordvoerder noemt het een opsteker “na alle grootse en meeslepende rommelplakkaten die we de afgelopen dagen opgeruimd hebben”.

  Bij de Afsluitdijk is wat afval over de dijk geblazen. Het belandde op het fietspad van de Afsluitdijk. Daar wordt het opgeruimd. Ook bij Lauwersoog “is het een en ander aangespoeld, maar ook niet zoveel dat je een opruimploeg van vijfhonderd mensen nodig hebt”. Op Schiermonnikoog is wat rommel gevonden, “maar niet heel erg veel”, en op Vlieland, Terschelling en Ameland ligt “nagenoeg niets”.

  Een sleepboot sleept aangespoelde containers naar de haven. Foto: ANP

  Op de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, lag een aangespoelde container. Die is dinsdag geborgen en naar de kant gehaald.

  Aan de noordkant van de provincie Groningen is waarschijnlijk de bovenkant van een zeecontainer aangetroffen. Die ligt bij het dorp Den Andel, aldus waterschap Noorderzijlvest. (Bron: ANP)

  16:55 – Bij buien in het noorden wordt ook hagel gemeld

  De kans op hagel neemt vanavond toe.

  16:33 – Behoorlijk hoog water in de haven van Scheveningen inmiddels

  16:14 – Ook Haringvlietsluizen gesloten

  15:45 – Korte, soms felle, buien trekken met hoge snelheid over het land

  Buien trekken in hoog tempo van noordwest naar zuidoost over het land

  15:40 – Onstuimig in het uiterste noordoosten van het land

  15:13 – Spullen uit de zeecontainers in Lauwersoog (vasteland)

  14:58 – Vervuilde grond in zee op Ameland

  14:49 – Fraaie foto uit Scheveningen

  14:40 – In het westen komt het hoge water nog, parkeeradvies Rotterdam:

  13:50 – Nog meer keringen sluiten om hoogwater

  Rijkswaterstaat sluit dinsdagmiddag om 14.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel wegens het stormachtige weer. Ook de zeesluis Farmsum bij Delfzijl wordt op dit moment afgesloten door Rijkswaterstaat, meldt een woordvoerster.

  De Hollandsche IJsselkering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat. Ook maakt ze deel uit van de Deltawerken, samen met de Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hartelkering en de Haringvlietsluizen. De kans bestaat dat ook die laatste wordt gesloten.

  Eerder al liet Rijkswaterstaat weten dat de sluis Den Oever en sluis de kleine kolk bij Kornwerderzand zijn gesloten. Een combinatie van springtij en stormachtige wind zorgt voor hoge waterstanden. Door het sluiten van de stormvloedkeringen krijgt het water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen. De Hollandsche IJsselkering beschermt het laagste deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt.

  De provinciale bruggen in de vaarwegen in Friesland en Groningen worden tot nader order niet bediend, melden beide provincies. De maatregel houdt verband met de stormachtige wind. In Friesland gaat het onder meer om de bruggen in het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal.

  In Groningen is het Reitdiep gestremd vanaf Zoutkamp tot de Dorkwerdersluis, meldt de Inspectie Scheepvaart Groningen. (Bron: ANP)

  13:35 – Uitwaaien

  Voordeel van het onstuimige weer: je kunt lekker uitwaaien! Het blijft nog de hele middag uitwaaiweer, pas vanavond neemt de wind langzaam in kracht af.

  12:48 Vanavond minder wind – morgen zon

  In het noordelijk kustgebied blijft het tot eind van de middag nog stormachtig waaien (8 Bft.). Daarbij komen zware windstoten voor van 75-100 km/uur. Vanavond neemt de wind langzaam in kracht af. Aan het einde van de avond waait het landinwaarts vrij krachtig uit het noordwesten en aan zee hard uit het noorden tot noordwesten. Er trekken buien over het land met kans op hagel en een klap onweer. De zware windstoten verdwijnen aan het einde van de avond.

  Morgen is het niet meer zo onstuimig, maar een matige tot vrij krachtige wind maakt het voor het gevoel wel fris. Aan de noordkust kan het nog hard waaien (7 Bft.). Er komen een paar buien voor, maar in de middag wordt het zonniger en droog. Het wordt 5-8 graden.

  Maximale windkracht in Bft. DIt gaat om de hoogste tienminutengemiddelde windkracht. Gemiddeld over een heel uur is er geen storm, windkracht 9 gemeten.

  12:45 Geen officiële storm waargenomen

  We verwachten niet dat het vandaag nog tot de eerste officiële storm van 2019 komt. Het kwam op geen enkele windmeter boven land tot een uurgemiddelde windkracht 9. Tijdelijk werd van 7:30 uur tot 7:40 uur wel stormkracht 9 Bft. gemeten op Vlieland. De zwaarste windstoot van de dag werd ook op Vlieland gemeten met 103 km/uur. Deze windstoot vond plaats om 5:30 uur.

  Maximale windstoten tot 12:40 vanmiddag

  De laatste keer dat het wel tot een officiële storm kwam was op 24 januari vorig jaar. Er zijn signalen dat het komende zondag en maandag weer flink gaat waaien. Sommige weermodellen berekenen voor maandagochtend opnieuw storm in het Waddengebied.

  11:45 Nog meer hoogwaterbeelden

   

  10:38 Veerdam Schiermonnikoog onder water

  10:20 Hoogwater bij de kade in Harlingen

  9:43 Hoogwater in Holwerd (Friesland)

  9:02 Hoogwater

  De noordwesterstorm op de Noordzee stuwt extra veel water naar de Noordkust van Nederland. Daarnaast is er sprake van springtij, waardoor de vloed ook zonder storm hoger zou uitpakken dan normaal. Dit heeft te maken met de versterkte aantrekkingskracht van de maan, omdat het twee dagen geleden nieuwe maan was. De hoogste waterstand wordt in Den Helder momenteel al bereikt.

  Er is daar volgens de meting van Rijkswaterstaat sprake van verhoogd water met 210 cm boven NAP. Ook bij de Afsluitdijk is de waterstand verhoogd.

  Aan de kust van Friesland en Groningen wordt de hoogste waterstand later verwacht. In Delfzijl komt het water om 12:20 uur het hoogste te staan met 4,2 meter boven NAP. Het meeste water wordt door de Noordwestenwind richting de kust van Groningen geblazen.

  Verwachte waterstand in Delfzijl. Bron: Rijkswaterstaat.

  8:36 Golfhoogtes van 6 meter op de Noordzee

  Ten noorden van de Wadden zijn de golven 6 meter hoog. Langs de westkust varieert de golfhoogte vandaag van 3 meter voor de Zeeuwse kust tot ruim 5 meter voor de Kop van Noord-Holland.

  8:24 Waterschap Hunze en Aa’s sluit dijkdoorgangen

  Het waterschap Hunze en Aa’s sluit dinsdagochtend om 08.45 uur de coupures (dijkdoorgangen) af en start om 11.00 uur met een volledige dijkbewaking. Dat meldde het Gronings-Drentse waterschap dinsdagochtend.

  Het waterschap verwacht dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogte bereikt van 4,20 meter boven NAP. Op maandagavond werd nog uitgegaan van een waterstand van 3,40 meter boven NAP.

  Gisteren riep het Groningse waterschap Noorderzijlvest mensen op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan wegens de hoge verwachte waterstand. Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip afvielen de dijken beschadigt. (Bron: ANP).

  7:55 – Tijdelijk storm gemeten

  Op weerstation Vlieland werd om 7:40 uur tijdelijk stormkracht (9 Bft.) gemeten. Van een officiële storm is daarmee nog geen sprake, want dan moet de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomen op 9 Bft. De kans dat het vandaag wel tot een officiële storm komt is op de Wadden ongeveer 50%. De zwaarste windstoot werd tot dusver gemeten in Vlieland en bedroeg 103 km/uur.

  Windkracht 9 is tijdelijk al gemeten op Vlieland en op de Noordzee stormt het al langere tijd.

  In het noordelijk kustgebied blijft het tot eind van de middag stormachtig waaien (8 Bft.) en wordt tijdelijk soms stormkracht (9 Bft.) gemeten. Vanavond neemt de wind langzaam in kracht af. Aan het einde van de avond waait het landinwaarts vrij krachtig uit het noordwesten en aan zee hard uit het noorden tot noordwesten. Er trekken buien over het land met kans op hagel en een klap onweer.

  Definities van storm en zware storm

  Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Bft. Een storm die bijvoorbeeld van 0:30 tot 1:30 uur gemiddeld op 9 Bft. uitkomt, maar niet van 0:00-1:00 uur telt niet als officiële storm. Wel wordt dan gesproken over tijdelijke storm of stormkracht. Van een officiële zware storm is sprake als het gemiddeld over een heel uurvak met 10 Bft. waait. Anders wordt gesproken van tijdelijke zware storm.

  Windstoten kunnen nog veel zwaarder uitvallen, maar worden door het tijdelijke karakter niet meegenomen bij het vaststellen van storm.

  7:40 uur – Buien en vlagerige wind

  Er trekken enkele buien over het land. Juist bij deze buien is de noordwestenwind vlagerig. Door de stevige wind en regen kun je in mum van tijd nat worden.

  Radarbeeld van 7:35.

  7:30 uur – Verkeershinder verwacht door storm en regen

  Rijkswaterstaat houdt rekening met langere files dan gewoonlijk tijdens de toch al drukke dinsdagochtendspits. Dat komt niet zozeer door de harde wind, als wel door de buien die overtrekken.

  De veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben alvast sommige boten uit de vaart genomen. dat meldt het ANP. In Rotterdam komen afzettingen op enkel lager gelegen kades en bewoners zijn gewaarschuwd hun auto’s daar alvast weg te halen. De KLM heeft 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond Schiphol.

  De mogelijke storm heeft waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de overboord geslagen containers die zijn gelokaliseerd voor de Waddenkust. ,,De meeste liggen op de zeebodem. Het is niet de verwachting dat ze gaan schuiven”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Fryslân.

  6:35 uur – Dijkbewaking wegens storm en gevaar containers

  Het Groningse waterschap Noorderzijlvest roept mensen op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan vanwege de hoge waterstand die dinsdag wordt verwacht, dat meldt het ANP. Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip afvielen de dijken beschadigt.

  Noorderzijlvest heeft voor dinsdag permanente dijkbewaking ingesteld en bekijkt die dag ook of de dijkdoorgangen afgesloten moeten worden. Het waterschap roept mensen ook op om geen aangespoelde rommel uit de containers op te ruimen.

  Het waterschap verwacht dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 13.00 uur een hoogte van 3,40 meter boven NAP bereikt.

  6:10 uur – Al zeer zware windstoten gemeten

  De zwaarste windstoot werd tot nu toe gemeten op Vlieland. Daar haalde de wind uit naar 103 km/uur. Bij windstoten van 100 km/uur of meer spreken meteorologen van zeer zware windstoten.

  Er is officieel sprake van storm wanneer er gemiddeld over een heel uurvak minimaal windkracht 9 staat. De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Dat was de derde storm in drie weken tijd. Op 18 januari 2018 was sprake van een zeer zware storm met veel schade als gevolg. In de rest van 2018 kwam het niet meer tot storm en waaide het gemiddeld minder hard dan normaal.

  Windstoten tot 6:10. In Vlieland is een zeer zware windstoot van 103 km/uur gemeten.

  6:05 uur – Ochtendspits extra druk

  In de Randstad kan het extra druk zijn in het verkeer door het stormachtige weer. De hevigste wind wordt hier namelijk tijdens en net na de ochtendspits verwacht. Niet alleen de wind speelt automobilisten parten. Er trekken namelijk ook enkele buien over het land. Juist tijdens deze buien haalt de wind het hardst uit met zware windstoten van 75-80 km/uur. De striemende regen vermindert het zicht.

  5:55 uur – Noordwesterstorm en springtij

  Vandaag is het springvloed en stroomt met vloed meer water de Waddenzee in dan normaal. Op de Noordzee waait het nog harder en is sprake van een noordwesterstorm Hierdoor wordt extra water naar de Wadden gestuwd. Door de combinatie van springtij en stormvloed komt het water 1-2 meter hoger dan normaal te staan, maar er worden geen kritieke waterstanden verwacht.

  Doordat de wind vanuit het noordwesten waait kan in het Waddengebied en in het noordwesten van Duitsland extra rommel aanspoelen van de overboord geslagen zeecontainers.

  Eerder deze week spoelde veel troep aan op de Waddeneilanden. Foto: ANP

  5:45 uur – De weersverwachting

  Wie vandaag de weg op gaat moet rekening houden met de wind. Het belooft namelijk zeer onstuimig te worden. Op de Wadden kan het vanochtend en vanmiddag tijdelijk stormen (windkracht 9) en daarbij is kans op zware windstoten tot 105 km/uur. Aan zee en op het IJsselmeer staat een stormachtige noordwestenwind. In de kustprovincies en Flevoland is de wind krachtig tot hard (6-7 Bft.) en is kans op zware windstoten tot 85 km/uur.

  Vooral op dijken en bruggen waar de wind van de zijkant komt is het oppassen geblazen. We raden af met lege vrachtwagens of aanhangers de weg op te gaan.

  Verwachte windstoten in km/uur door het weermodel Harmonie.

  Ook binnenland zeer onstuimig

  In het binnenland is de noordwestenwind vrij krachtig tot krachtig (5-6 Bft.). Daarbij is kans op windstoten van 60-75 km/uur. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en buien. In de loop van de middag neemt in het noorden bij buien de kans op hagel toe.

  Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Vannacht waait het overwegend matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden. Er blijft kans op enkele buien met in het noordoosten kans op hagel.

  Foto: ANP

  In slecht weer shoppen we online nog goedkoper bij Stradivarius! Geniet van extra korting met deze speciale kortingscodes!

  Door: Yannick Damen