Weeronline
Weeronline

  Wereldwijd is 2016 het warmste jaar ooit gemeten

  Aangemaakt: 25 jan 2017, 11:06 uur

  Sinds de metingen in 1880 zijn begonnen is de gemiddelde tempratuur van de wereld nog nooit zo hoog geweest als in 2016. Op plaats twee en drie vinden we 2015 en 2014, waardoor het record nu voor de derde keer op rij wordt verbroken. De oorzaak moeten we zoeken in de extreem hoge concentratie broeikasgassen, El Niño en de natuurlijke variaties van het weer. In 2017 wordt geen record verwacht door de activiteit van tegenhanger van El Niño; La Niña.

  Sinds de industrialisatie is er een duidelijke opwarmende trend waar te nemen. De toename van broeikasgassen zoals CO2 en Methaan veroorzaakt dat de temperatuur van de atmosfeer gemiddeld toeneemt. De temperatuurstijging wordt slechts een beetje getemperd door stofdeeltjes, zoals bij smog, die het zonlicht tegenhouden. De invloed van vulkaanuitbarstingen en variërende zonactiviteit blijkt klein te zijn.

  De concentratie van broeikasgassen is op dit moment met meer dan 400 ppm record hoog. Om de temperatuurstijging te stoppen moet de concentratie van de broeikasgassen contant worden. Hiervoor moet de verbranding van fossiele brandstoffen naar bijna nul worden teruggebracht. Het streven is dat dit rond 2050 het geval is.

  Variaties op de trend

  De trend is in de afgelopen jaren duidelijk waarneembaar, maar om de trend heb je jaarlijkse fluctuaties. Zo lagen de jaren 2011, 2012 en 2013 onder de trend en de jaren 2015 en 2016 boven de trend. Waarschijnlijk komt het jaar 2017 net onder de trend uit, maar wordt het nog steeds een van de warmste jaren sinds de metingen.

  De gemiddelde jaartemperatuur op aarde. Afgelopen drie jaren waren sinds 1880 recordwarm.

  De fluctuaties komen vooral door bijdrage van El Niño of La Niña, variaties in zeewatertempratuur of de grilligheid van het weer. De invloed van El Niño veroorzaakte extra hoge temperaturen in 2016. In 2017 wordt verwacht dat de invloed van La Niña de temperatuur iets tempert.

  Verdeling per continent

  Niet voor elk continent was 2016 het warmste ooit. Voor Europa en Azië komt het jaar 2016 op plaats 3 van warmste jaren sinds de metingen. In Noord-Amerika verliep het jaar 2016 wel recordwarm, maar in Zuid-Amerika komt dit jaar op plaats 2. In Australië verliepen 4 andere jaren warmer. Vooral in het uiterste noorden (ten noorden van 60 N0) was het veel warmer dan normaal, daarbij moet wel worden vermeld dat er data mist van de Noord- en Zuidpool.

  Bron: NOA en NASA

  Door: Amber Struijk