Weeronline
Weeronline

  2018 bijzonder droog, zonnig en warm

  Aangemaakt: 22 dec 2018, 06:55 uur

  Het was een uitzonderlijk jaar met grote droogte en veel zon. Dat is passend voor het op één na warmste jaar ooit gemeten. Met 666 mm neerslag viel 200 mm minder regen dan in een normaal jaar. Sinds 1996 viel niet meer zo weinig regen. Opvallend is dat april, normaal de droogste maand, erg nat verliep en juist in de herfstmaanden oktober en november erg weinig regen viel. Na de gortdroge julimaand was de grondwaterstand uitzonderlijk laag. Het grondwaterpeil zal zich pas in 2019 herstellen wanneer meer neerslag valt dan normaal.

  Voor de ranglijst met droogste jaren sinds 1906 wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde over 13 representatieve stations, die al sindsdien meten. Gemiddeld over deze stations viel dit jaar 642 mm neerslag en daarmee komt dit jaar op een vijftiende plaats in de lijst met droogste jaren. Het was daarmee het droogste jaar sinds 1996.

  Dat het huidige jaar niet veel hoger uitvalt komt doordat vier maanden normaal tot nat verliepen. Dit geeft aan hoe droog de andere maanden waren. In totaal viel bijna 200 mm minder regen dan de normale hoeveelheid van 847 mm.

  Het droge jaar is een uitzondering op een natte trend. Op 2018 en 2003 na vallen alle jaren van deze eeuw in de natte helft van alle gemeten jaren.

  Top-10 jaren met minste neerslag (mm). Deze neerslagsommen zijn een gemiddelde over 13 door het KNMI geselecteerde neerslagstations die een goede afspiegeling zijn van het landelijke beeld.

  Het natst was het in januari toen gemiddeld 102 mm neerslag viel. Daarna volgde een zeer droge februari. In maart waren de verschillen groot en was het in het noordoosten droger en in het zuiden natter dan normaal.

  Veel regen in de droogste maand, herfst juist droog

  Normaal gesproken is april de droogste maand van het jaar met gemiddeld 44 mm neerslag. Dit jaar was april juist bijzonder nat met 30 mm meer regen dan we op basis van de normaal zouden verwachten. Daarna sloeg de droogte toe. Drie maanden lang viel 10 tot 70 mm minder regen dan gebruikelijk en steeg het neerslagtekort snel. In de lente en de zomer is vaak sprake van droogte. Dit komt doordat er meer water verdampt dan dat er valt. Dit jaar was de droogte nog veel groter door het tekort aan regen en de extra verdamping door de grote hoeveelheid zon. Juli was met slecht 8,4 mm regen een gortdroog hoogtepunt. Nog nooit viel in juli zo weinig regen.

  In augustus sloeg het weer om. Het regende veel vaker en in deze zomermaand bij uitstek viel met gemiddeld 85 mm regen iets meer dan de normaal van 78 mm. Hierdoor verergerde de droogte niet, maar de problemen hielden wel aan voor de natuur, de landbouw en de scheepvaart.

  In september viel een kwart minder neerslag dan normaal, maar daarna volgden opnieuw twee droge maanden. In oktober was het in het oosten nog veel droger dan in het westen en november was de op acht na droogste sinds het begin van de metingen. Opvallend is dat deze maanden normaal de natste van het jaar zijn.

  Het jaar sloot af zoals ze begon, met een te natte maand. De rivierstanden waren aan het eind van het jaar weer op peil, maar het herstel van de grondwaterstand duurt nog lang.

  Zon in overvloed

  Nog nooit zijn in De Bilt zoveel zonuren geregistreerd als dit jaar, met in totaal 2038 uur zon tegen 1602 uur normaal. Op januari en december na verliepen alle maanden zonniger dan normaal. Gemiddeld over het land scheen de zon maar liefst 2077 uur zon. Dat is slechts 23 uur minder dan het zonnigste jaar ooit gemeten. In 2003 scheen de zon namelijk 2100 uur.

  Op één na warmste jaar

  Met veel zon en weinig regen in de lentemaanden en de zomer kan een bovengemiddelde temperatuur bijna niet ontbreken. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur op 11,4 graden tegenover 10,1 normaal. Daarmee was 2018 het op één na warmste jaar ooit gemeten. Recordhouder is 2014 met 11,7 graden. Kenmerkend voor de warmte was de gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt. Deze was 15,8 graden en daarmee was het op het warmste moment van de dag gemiddeld een fractie warmer dan in het recordjaar 2014.

  Foto: ANP

  Door: Matthijs van der Linden