Waterschappen breiden sproeiverboden uit

17 mei 2022, 13:42

Droogte
Beeld: ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte. Het aantal sproeiverboden is daarom uitgebreid. In bijna heel Midden-Brabant geldt nu een verbod op het pompen van water uit beken en sloten. Dat is volgens waterschap De Dommel nooit eerder zo vroeg in het jaar aan de orde geweest.

De waterstand in de grote rivieren is op dit moment zo laag dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) extra alert is op een dreigend watertekort. Maar aangezien de stand van de Rijn bij Lobith eind van de week naar verwachting weer gaat stijgen, denkt de LCW dat er in de Rijntakken voldoende water beschikbaar blijft om aan de vraag te voldoen. Waterschap Rivierenland voert extra water aan vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Beneden-Linge, omdat vooral de fruittelers in het gebied in het voorjaar veel water nodig hebben. Het schap kan met het water uit het kanaal het waterpeil in de sloten in het werkgebied extra verhogen.

In het gebied van De Dommel geldt sinds dinsdag ook een vaarverbod op het zuidelijkste deel van de rivier vanaf de Belgische grens. In de Boven-Dommel is de waterstand volgens het schap zo laag dat er onvoldoende stroming in het water is. De natuur heeft daaronder te lijden. In Brabant, maar ook in andere delen van het land zoals op de Veluwe en in de Valleigebied, vallen al kleine beken en watergangen droog. Dat komt niet alleen door gebrek aan regen maar ook doordat de zon en hoge temperaturen veel water laten verdampen.

Neerslagtekort

Waterschap Brabantse Delta heeft het aantal plaatsen waar niet meer gesproeid mag worden dinsdag uitgebreid. In Zeeland heeft waterschap Scheldestromen een sproeiverbod ingesteld voor de hoger gelegen gebieden met een zandige ondergrond. In de kustgebieden loopt de aanvoer van water vanuit de duinen terug, aldus het schap. In Limburg plaatst het waterschap op tientallen plekken dammetjes van zandzakken om water in sloten en kleine waterlopen langer vast te houden.

Het neerslagtekort ligt nu in heel Nederland op het niveau van 1976, dat geldt als het jaar met een recorddroogte.

Vaarverbod in deel van De Dommel in Brabant

Vanaf dinsdag geldt een vaarverbod op de Dommel tussen de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard. Waterschap De Dommel heeft maandag hiertoe besloten vanwege de lage waterstand als gevolg van het watertekort in de beek.

Door de droogte is er te weinig water in de Boven-Dommel, te weinig stroming en op verschillende plekken is het waterpeil te laag. Het vaarverbod moet onder meer schade aan bodem, oevers en natuur voorkomen. Het verbod geldt tot nader order, aldus het schap.

Author Image

ANP

Reageer via Facebook

Weernieuws-onderwerpen

Kies een onderwerp om meer te weten te komen over het weer…

Nieuwsoverzicht

Weeronline nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de leukste nieuwtjes en weetjes over het weer

email-black