Omgang met privacy

Gegevens bescherming

-https://www.weeronline.nl/aanbiedingen-

 1. Aanbieder van - weeronline.nl/aanbiedingen

1.1. Savings United GmbH, Große Elbstraße 145D, 22767 Hamburg, Tel.: +49 (0) 40 60945766, E-Mail: [email protected] (Hierna genoemd als "aanbieder") opereert vanuit een webpagina, die dienstdoet als toegangspoort, waar je toegang toe kunt krijgen via; weeronline.nl/aanbiedingen, met sub pagina’s (Hierna genoemd als "portaal").

1.2. De aanbieder neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich dan ook aan alle toegepaste data beschermingsregels en wetgeving, in het bijzonder de European Union General Data Protection Regulation (GDPR), De Duitse Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) en de Duitse Federale Databeschermingswet: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). De volgende verklaring geeft u een overzicht van de manier waarop de aanbieder de bescherming garandeert en op welke manier verschillende gegevens verzameld worden en met welk doel dit gebeurt.

1.3. Mocht u vragen hebben met betrekking tot gegevens bescherming, neemt u dan contact op met onze databescherming officier (DPO):

Patrick Rayermann,

Gesellschaft für Compliance und Datenschutz mbH Certitut,
Hackenstr. 7, 80331 München, Duitsland

Tel: +49 (0) 89 21541600

[email protected]

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van algemene gegevens

2.1. De aanbieder verzamelt en bewaart automatisch informatie wanneer een persoon op het portaal of een van de sub-pagina’s binnenkomt, deze informatie wordt door de browser doorgestuurd naar de aanbieder, onder de voorwaarde dat de bijbehorende functies niet worden gedeactiveerd. Deze gegevens worden grondig geëvalfueerd, om een probleemloze werking van het portaal te waarborgen en te verbeteren. In deze data heeft de aanbieder geen toegang tot informatie waardoor conclusies over uw persoon getrokken zouden kunnen worden. Deze gegevens beperken zich tot:

 • Anoniem gemaakt IP-adres van het apparaat
 • Datum en tijd van de server aanvraag
 • Naam van de opgehaalde bestanden of informatie
 • Aantallen van de verzonden gegevens
 • Besturingssysteem en informatie over de internetbrowser van het apparaat, dat toegang tot het portaal heeft.
 • Scherm resolutie van het apparaat
 • Batterij van het apparaat
 • CPU gebruik van het apparaat
 1. Persoonlijke Data

3.1. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als onderdeel van het gebruik van het portaal, zoals hieronder beschreven. Persoonlijke gegevens zijn individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (niet inbegrepen: Rechtspersonen, zoals een BV of een NV). De persoonlijke gegevens omvatten met name informatie zoals de naam, het adres, het e-mailadres of informatie over het beroep of beroepsgroep van een persoon.

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

4.1. De aanbieder verzamelt, verwerkt en slaat uw persoonlijke gegevens op als u de aanbieder op de hoogte brengt wanneer u contact met hem opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of telefoon). In de context van de interactie met u, hierboven genoemd, zullen de vereiste gegevens worden verzameld. Bovendien kunnen er meer gegevens worden opgevraagd, die nuttig zijn voor de raadpleging en de need-to-know-informatie; de invoer van deze gegevens is vrijwillig en wordt dienovereenkomstig gemarkeerd. De aanbieder gebruikt de door u verstrekte gegevens om uw vragen of contractuele zaken te verwerken. Om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft te verstrekken aan de aanbieder in geval van vragen of lopende raadplegingen, worden ze bewaard zolang ze nodig zijn om de vraag of de klantrelatie te verduidelijken. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6§1 zin 1 lit. b GDPR, indien deze ten dienste staat van de uitvoering van het contract of van voorbereidende maatregelen. Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van gegevens en gegevensverwerking, wordt de verwerking van gegevens geregeld door Art. 6 §1 zin 1 verlicht. een GDPR. Voor legitieme interne doeleinden (zoals marktonderzoek, marketing, interne statistieken of leveringsoptimalisatie), zullen gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 §1Zeventig 1 lit. f) GDPR. Voor zover de gegevensverwerking wordt uitgevoerd om aan een wettelijke verplichting te voldoen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 §1lit. c) GDPR.

4.2. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard of verwerkt op servers binnen de EU (België). Een overdracht van gegevens naar kantoren buiten de EU vindt alleen plaats in het kader dat is toegestaan op grond van art. 44 DSGVO (Conform GDPR).

4.3. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling voor directe marketing doeleinden. Om van dit bezwaar recht gebruik te maken, kunt u ons een informeel bericht sturen naar [email protected] met uw e-mailadres en de website die u hebt bezocht en waarin uw bezwaar en de reden van het bezwaar is verduidelijkt.

 1. Gegevensoverdracht aan derden

5.1. De aanbieder zal uw gegevens alleen overdragen aan derden in geval van een van de volgende zaken:

5.1.1. Als een serviceprovider wiens services u interesseert, deze gegevens nodig heeft om een individuele aanbieding voor u te maken of om contact met u op te nemen. Tenzij u anderszins uitdrukkelijk op de hoogte bent gesteld en uw toestemming is verleend, zijn deze serviceproviders alleen gemachtigd om uw gegevens te gebruiken in de mate die door u is vereist of goedgekeurd; of

5.1.2. Als de overdracht anderszins noodzakelijk is voor de levering van een door u gevraagde of door u in bedrijf gestelde dienst (bijvoorbeeld registratie van een nieuwsbrief); of

5.1.3. Wanneer er een administratieve plicht is en/of een rechterlijk bevel.

 1. Verwijdering en aanpassingen van gegevens

6.1. Op verzoek, of bij het beëindigen van het contract met de aanbieder worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd, wanneer er niet aan de niet-fiscale of commerciële wettelijke opslag- of documentatieverplichtingen wordt voldaan of als het veiligstellen van de belangen van de aanbieder in het gedrang komt.

6.2. Tot het moment dat er aan alle contractuele verplichtingen is voldaan en uw gegevens hiervoor nodig zijn, bestaat er geen recht op verwijdering van de gegevens.

6.3. Indien de gegevens incorrect zijn, zullen deze worden gecorrigeerd, wanneer dit bekend is of wordt aangevraagd.

 1. Recht op informatie en overige rechten

7.1. Op verzoek geeft de aanbieder specifieke informatie over;

Het verzamelen van persoonlijke gegevens,

Het doel van gegevensverwerking,

De categorieën van verwerkte gegevens en

Indien van toepassing, de begunstigden aan wie gegevens verstrekt zijn in verband met wettelijke verplichtingen of contractuele relaties.

7.2. Op verzoek kunt u een kopie van de gegevens ontvangen van de aanbieder, met de door u verzamelde en verwerkte data.

7.3. Op verzoek kunnen uw gegevens beschikbaar worden gemaakt in een betaal-per-weergave-indeling, leesbaar voor u en een volgende serviceaanbieder, om een snelle verzending te bespoedigen.

7.4. In geval van schending van de data beschermingsregels, heeft u het recht om beroep aan te tekenen, waarvan gebruik gemaakt kan worden met behulp van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, in dit geval de commissaris voor gegevens bescherming en vrijheid van informatie in Hamburg. https://www.datenschutz-hamburg.de.

 1. Cookies

8.1. Het Portaal gebruikt op verschillende plaatsen zogenaamde "cookies". Deze dienen er onder meer voor om het aanbod van het portaal gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies bevatten tekstuele informatie, die een website verstuurd naar de cookielocatie van uw browser op de harde schijf van uw apparaat. Hiermee kan de website onthouden welk apparaat toegang heeft gehad tot de website. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookie is ontstaan, en een nummer, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Het portaal gebruikt de volgende soorten cookies;

8.1.1. Sessie Cookies: dit zijn tijdelijk opgeslagen cookies die in de cookielocatie van uw browser blijven, totdat u de website verlaat. Sessie cookies maken het mogelijk om het apparaat tijdens de periode van gebruik te identificeren. Deze informatie wordt niet opgeslagen wanneer u de site verlaat.

8.1.2. Persistente Cookies: deze blijven lange tijd aanwezig in de cookielocatie van uw browser. De bewaarperiode hangt af van de "levensduur" van de betreffende cookie. Na het verstrijken van deze periode wordt de cookie verwijderd. Het doel van het gebruik van deze persistente cookies, is om de functionaliteit van het portaal te garanderen (bijvoorbeeld affiliate-tracking om bruikbare kortingsbonnen en aanbiedingen voor onze gebruikers te ondersteunen). De persistente cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Naam, IP-adres enz. Worden hier niet in opgeslagen.

De gebruikte cookies worden in detail beschreven in het Cookiebeleid van de site te vinden op: https://www.zoover.nl/kortingscode/info/cookiebeleid.html

8.1.3. Web Beacons: dit zijn elektronische tekens (ook wel "Clear GIF's" of "Web Bugs" genoemd), die ons in staat stellen om het aantal gebruikers te tellen die het portaal bezocht hebben.

8.2. Wanneer u geen cookies of Web Beacons wilt accepteren, kunt u ze weigeren en toegang tot eerder opgeslagen informatie weigeren, door uw browserinstellingen te wijzigen. De instellingen in uw webbrowser die u toestaan om dit te doen, variëren per browser, meestal zijn deze te vinden onder "Privacy" of "Cookies" in het menu "Internetopties" of "Eigenschappen" van uw browser. Indien u hulp nodig heeft bij het uitschakelen van cookies, moet u het menu "Help" in uw browser gebruiken. Houdt u er echter rekening mee, dat wanneer cookies en/of Web Beacons zijn uitgeschakeld, u mogelijk niet alle functies van het portaal kunt gebruiken.

8.3. Google Analytics

De aanbieder maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie de beschrijving in sectie 8.1.), waarmee het gebruik van het portaal geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van het portaal wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS, om daar vervolgens opgeslagen te worden. IP-adressen worden automatisch anoniem gemaakt op dit portaal, zodat het IP-adres van de gebruikers van Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die in de overeenkomst genoemd worden, van tevoren worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd. In opdracht van de aanbieder worden rapporten over de website-activiteit samengesteld en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik worden door Google aan de aanbieder verstrekt. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

8.4. Gebruik van Google Maps

Deze website kan een kaart van Google Maps bevatten, een service van Google. Er worden geen gebruikersgegevens naar Google verzonden als u alleen op de kaart kijkt. Zodra u op de kaart klikt, kunnen gegevens worden overgebracht naar Google Maps.

8.5. Ingesloten Youtube Video’s

YouTube-video's kunnen zijn ingesloten op deze pagina. Het maakt gebruik van de geavanceerde privacymodus, dus wanneer u de pagina met de ingesloten YouTube-video bezoekt, worden geen cookies van YouTube, een Google-aanbieding, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland ingesteld. Het verzenden van gegevens naar YouTube en DoubleClick (bedrijven van Alphabet / Google Group) zal alleen plaatsvinden wanneer de video wordt gestart.

U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen via de instellingen in uw browser; de aanbieder deelt u echter wel mee, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van het portaal (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, door een browserplug-in te downloaden en te installeren. Beschikbaar via de onderstaande link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8.6. Rakuten Affiliate Network

De aanbieder is lid van het Rakuten Affiliate Network, beheerd door Rakuten Marketing LLC, 215 Park Avenue, 2e verdieping, New York, NY 10003, VS ("Rakuten"), waarmee de aanbieder advertenties op de websites van andere netwerkleden kan insluiten. De portal zal op zijn beurt reclame van andere netwerkleden insluiten. Voor dit doel worden persoonlijke gegevens zoals IP-adres, geografische positiegegevens, gebruikte browsertaal, ID van het apparaat en bezochte websites via cookies doorgegeven aan Rakuten door de netwerkleden. De gegevens worden anoniem verwerkt binnen het Rakuten Affiliate Network. Om verdere inname en verwerking van uw gegevens door het Rakuten Affiliate Network te voorkomen, kunt u doorgaan volgens de regels die hier zijn geregeld: https://rakutenmarketing.com/de-de/legal-notices/data-subject-rights-request- werkwijze

8.7. Nieuwsbrief mailing via Mailchimp

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruikt de provider Mailchimp, een dienst van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, 30308 VS ("Rocket Science"), gebaseerd op een contractverwerkingsrelatie voor de uitvoering van de legitieme belangen van de leverancier in overeenstemming met Art. 6 §1 verlicht. f. GDPR. Hiertoe worden uw e-mailadres en uw IP-adres verwerkt als onderdeel van de verzending van de nieuwsbrief of uw interactie met de inhoud van de individuele nieuwsbrief. Rocket Science kan gegevens in een gepseudonimiseerde vorm gebruiken (dat wil zeggen, niet in verband met u als persoon) om zijn diensten te verbeteren of om statistieken te verzamelen. Rocket Science gebruikt de gegevens echter niet om contact met u op te nemen als ontvanger van een nieuwsbrief of om uw gegevens door te geven aan derden. Voor meer informatie over hoe Rocket Science omgaat met gegevensbescherming en compliance, gaat u naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ Rocket Science is toegetreden tot de Privacy Shield-overeenkomst, toegewijd om te voldoen aan de Europese privacystandaarden.

 1. Affiliate marketing

Affiliate netwerken bieden Affiliate marketing aan. Dit is een "web-based" vorm van distributie, waarmee commerciële websites, advertenties kunnen weergeven, die voornamelijk worden betaald via klik- of verkoopcommissies op internetsites van derden. Deze derden worden aangeduid als "affiliates". De verkopende partij in deze biedt door het affiliate netwerk een advertentie kanaal aan, zoals bijvoorbeeld een banner, een voucher of een andere vorm van internet reclame, welke in de meeste gevallen door een affiliate op zijn of haar eigen website(s) al geïntegreerd is, of via andere methodes, zoals keyword of email marketing wordt gebruikt.

 1. Wijzigingen van deze Privacy Policy

De aanbieder behoudt zich het recht voor, beveiligings- en privacy maatregelen aan te passen, indien vereist door technische of juridische ontwikkelingen. In dit geval past de aanbieder deze privacyverklaring aan. Let op de huidige versie van onze Privacy Policy.

 1. Vragen en contact

U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens, die bij de aanbieder zijn opgeslagen en gelinkt zijn aan uw persoon, net zoals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens en terugname van een afgegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem contact op met [email protected].

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Affilinet

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van het bedrijf Affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk, dat affiliate marketing aanbiedt.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van Affilinet zijn: Affilinet GmbH, Sapporo Arc 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet zet een cookie in het systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Deze cookie van Affilinet slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate die aangesloten is, dat wil zeggen het bedrijf die voor de potentiële klant bemiddelt. Daarnaast wordt het rangnummer van de bezoeker van de website en het aangeklikte advertentie kanaal opgeslagen. Het doel van deze gegevensopslag, is de verwerking van commissiebetalingen, tussen een verkopende partij en een affiliate, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk Affilinet.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Affilinet een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Affilinet in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

De gegevensbescherming bepalingen van Affilinet zijn toegankelijk via: https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van de functies van het Amazon Partner programma

Op dit portaal heeft de aanbieder Amazon onderdelen geïntegreerd in verband met deelname van de aanbieder aan het Amazon partnerprogramma. De Amazon onderdelen hebben als doel om voor klanten te bemiddelen, middels advertenties op verschillende websites van de Amazon-groep, in het bijzonder: Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es in ruil voor de betaling van een commissie aan de aanbieder. Door de Amazon onderdelen te gebruiken, kan de aanbieder advertentie-inkomsten genereren.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van dit onderdeel van Amazon zijn:

Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon zet een cookie in op het systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Bij elke individueel bezoek aan het portaal van de aanbieder of een van de sub-pagina’s waarin een Amazon onderdeel is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het systeem van de betrokkene automatisch gegevens verzamelen, met als doel het online adverteren en de afwikkeling van commissies naar Amazon verdient via dit Amazon onderdeel.

Tijdens deze technische procedure ontvangt Amazon persoonlijke informatie, die wordt gebruikt om de herkomst van bestellingen van Amazon te traceren en als gevolg daarvan de boekhouding van de commissie verdiensten mogelijk te maken. Amazon kan onder andere zien dat de betrokkene op een affiliate-link op het portaal heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Amazon een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Amazon in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van Amazon kunnen teruggevonden worden via: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401&language=en_GB.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op dit portaal heeft de aanbieder Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een onlineservice, waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google Adsense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert, om te worden weergegeven op sites van derden en overeenkomen met de inhoud van de desbetreffende website. Google Adsense is gebaseerd op het benaderen van een doelgroep, die op basis van interesses is vastgesteld en op de internetgebruiker wordt toegepast. Deze interesses zijn gebaseerd op de informatie van individuele gebruikersprofielen.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van Google ’s AdSense zijn:

Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van het AdSense onderdeel van Google is de integratie van advertenties op het portaal. Google AdSense plaatst een cookie in systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van het portaal analyseren. Bij elk bezoek naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de aanbieder en waarin een Google AdSense onderdeel is geïntegreerd, verzendt de browser op het systeem van de betrokkene automatisch gegevens via het Google AdSense-onderdeel, om op die manier de resultaten van online advertenties te meten en de bijbehorende commissies te berekenen voor Alphabet Inc. Tijdens dit proces doet Alphabet Inc. kennis op over de persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, met als doel om de oorsprong van de bezoekers en clicks te begrijpen en door deze kennis vervolgens commissie te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Alphabet Inc. in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verder gebruikt Google AdSense ook trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om logboekregistratie en analyse van een logbestand mogelijk te maken, waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstromen op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat en noodzakelijk is voor het verzamelen en bijhouden van de weergegeven advertenties, verzonden naar Alphabet Inc. in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden ook opgeslagen en verwerkt in de VS. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden via dit proces.

Verdere uitleg over Google AdSense kan worden gevonden op: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op dit portaal heeft de aanbieder Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een service voor internetadvertenties, waarmee de adverteerder advertenties in de zoekresultaten en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. De adverteerder dient vooraf specifieke zoekwoorden te definiëren. Op basis van deze zoekwoorden wordt de advertentie in de zoekresultaten van Google weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt. In het Google Advertentie Netwerk worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van Google AdWords zijn:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is de promotie van het portaal met behulp van relevante advertenties op websites van derden, de zoekresultaten van Google en door het aanbieden van advertenties van derden op het portaal.

Als een betrokkene het portaal bereikt via een Google-advertentie, wordt een conversie cookie opgeslagen in het systeem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversie cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversie cookie gebruikt om te controleren of bepaalde sub-pagina's, zoals bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online webshop, zijn opgeroepen op het portaal. Via de conversie cookie kunnen zowel Google als de aanbieder zien of een persoon die met behulp van een AdWords-advertentie het portaal heeft bereikt, een aankoop heeft gedaan of een aankoop heeft geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie cookie worden verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken van het portaal te genereren. Deze bezoekersstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen, die via het gebruik van AdWords-advertenties het portaal hebben bereikt, zodat het slagen of mislukken van elke AdWords-advertentie bepaald kan worden en om de AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Zowel ons bedrijf als andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer we een internetpagina bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang doorgestuurd naar Google in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens doorgeven aan derden via dit proces.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Google AdWords een conversie cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Google AdWords. In een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken, tegen de op interesse gebaseerde advertenties van Google. Daarom moet de betrokkene toegang hebben tot alle browsers in gebruik, via: www.google.de/settings/ads kunnen de gewenste voorkeuren ingesteld worden.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van Google kunnen worden bekeken op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De provider heeft Google Remarketing-services geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruiksvriendelijke advertenties te maken en zo de interessegerelateerde advertenties van internetgebruikers te tonen.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van DoubleClick

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van DoubleClick gemanaged door Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waardoor speciale online marketing wordt aangeboden aan reclamebureaus en uitgevers.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van DoubleClick gerund gemanaged door Google zijn:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

DoubleClick, onderdeel van Google, verzendt gegevens naar de DoubleClick-server met weergaves van clicks en andere activiteiten. Elk van deze gegevens activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie in het systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en de weergave van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om relevante advertenties voor de gebruikers weer te geven en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Ook dient de cookie om te voorkomen dat eenzelfde advertentie meerdere keren wordt weergegeven.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die vereist is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID, is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven, om op die manier een dubbele weergave te voorkomen. Het is ook mogelijk voor DoubleClick om conversies bij te houden via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd, wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie heeft gezien in de browser en hij of zij vervolgens via dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij elk bezoek aan een van de pagina’s van dit portaal, die wordt beheerd door de aanbieder en waarin een DoubleClick onderdeel is geïntegreerd, vraagt de browser op het systeem van de betrokkene automatisch om gegevens te verzenden, met als doel online adverteren en facturering van commissies naar Google. Tijdens deze procedure verzamelt Google kennis met betrekking tot gegevens, die Google kan gebruiken om provisieberekeningen te maken. Google kan onder meer zien dat de betrokkene op bepaalde links in het portaal heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via het portaal op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Google een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Google In een eerder stadium al opgeslagen heeft op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van DoubleClick gemanaged door Google, kunnen worden bekeken op: https://www.google.com/intl/en/policies/.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Awin

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van Awin geïntegreerd. Awin is een Duits affiliate netwerk, dat zich richt op het aanbieden van affiliate marketing.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van Awin zijn:

Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

Awin plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. De definitie van een cookie is hierboven uitgelegd. De tracking-cookie van Awin slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het ID-nummer van de affiliate (dit is het bedrijf die bemiddelt tussen de potentiële klant en het portaal). Naast het ID-nummer van de affiliate, wordt ook het rangnummer van de bezoeker en het aangeklikte reclamemedium opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen de verkopende partij en een affiliate, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk. Dit netwerk is in dit geval Awin.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via het portaal op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Awin een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Awin in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van Awin kunnen worden bekeken op: https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Belboon

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van Belboon geïntegreerd. Belboon is een Duits affiliate netwerk, dat zich richt op het aanbieden van affiliate marketing.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van AdCell zijn:

Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. De definitie van een cookie is hierboven uitgelegd. De tracking-cookie van Belboon slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het ID-nummer van de affiliate (dit is het bedrijf die bemiddelt tussen de potentiële klant en het portaal). Naast het ID-nummer van de affiliate, wordt ook het rangnummer van de bezoeker en het aangeklikte reclamemedium opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen de verkopende partij en een affiliate, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk. Dit netwerk is in dit geval Belboon.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via het portaal op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat Belboon een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Belboon in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van Belboon kunnen worden bekeken op: https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van TradeTracker

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker is een Duits affiliate netwerk, dat zich richt op het aanbieden van affiliate marketing.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van TradeTracker zijn: TradeTracker Germany GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Duitsland.

TradeTracker plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. De definitie van een cookie is hierboven uitgelegd. De tracking-cookie van TradeTracker slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het ID-nummer van de affiliate (dit is het bedrijf die bemiddelt tussen de potentiële klant en het portaal). Naast het ID-nummer van de affiliate, wordt ook het rangnummer van de bezoeker en het aangeklikte reclamemedium opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen de verkopende partij en een affiliate, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk. Dit netwerk is in dit geval TradeTracker.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via het portaal op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat TradeTracker een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die TradeTracker in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de gegevensbescherming bepalingen van TradeTracker kunnen worden bekeken op: https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/.

 1. Gegevensbescherming bepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Tradedoubler

Op dit portaal heeft de aanbieder onderdelen van TradeDoubler geïntegreerd. TradeDoubler is een Duits affiliate netwerk, dat zich richt op het aanbieden van affiliate marketing.

De officiële bedrijfsnaam en adresgegevens van TradeDoubler zijn: TradeDoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

TradeDoubler plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. De definitie van een cookie is hierboven uitgelegd. De tracking-cookie van TradeDoubler slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het ID-nummer van de affiliate (dit is het bedrijf die bemiddelt tussen de potentiële klant en het portaal). Naast het ID-nummer van de affiliate, wordt ook het rangnummer van de bezoeker en het aangeklikte reclamemedium opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen de verkopende partij en een affiliate, die worden verwerkt via het aangesloten netwerk. Dit netwerk is in dit geval TradeDoubler.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via het portaal op elk moment voorkomen, door de browserinstellingen aan te passen. Dit type aanpassing in de browserinstellingen kan voorkomen dat TradeDoubler een cookie opslaat op het systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die TradeDoubler in een eerder stadium al opgeslagen heeft, op elk moment worden verwijderd via de browser of andere softwareprogramma's.